Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

90. zk., 2021eko maiatzaren 10a, astelehena

N.º 90, lunes 10 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2621
2621

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 15ekoa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita 2020ko abenduaren 22ko Hezkuntzako sailburuaren Aginduaren bitartez emandako laguntzen zerrenda; hain zuzen ere, agindu horrek laguntzetarako deialdia egiten du, ikertzaile doktoreentzako 2021eko Hobekuntzarako Doktoretza Ondoko Programaren onuradunek atzerrian egindako egonaldietan ostatu-gastuak finantzatzeko (2020ko abenduaren 31ko EHAA, 262. zk.).

RESOLUCIÓN de 15 abril de 2021, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que hace pública la relación de las ayudas concedidas relativas a la Orden de 22 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para financiar los gastos de alojamiento durante las estancias en los centros de destino en el extranjero, de las personas beneficiarias del Programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor para el año 2021 (BOPV n.º 262, de 31 de diciembre de 2020).

Deialdiaren 10. artikuluaren arabera, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez esleituko dira emandako laguntzak eta zehaztuko dira bakoitzaren zenbatekoak, deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo sei hilabeteetan. Jakinarazpena egiteko, aipatutako ebazpena https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratuko da, eta, publizitate-ondorioetarako, emandako laguntzen zerrenda EHAAn argitaratuko da 6 hilabeteko epean, jakinarazpena egiten denetik aurrera.

El artículo 10 de la Orden de Convocatoria establece que la adjudicación de las ayudas concedidas y la determinación de sus respectivas cuantías, se realizará, por resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOPV. La notificación se realizará mediante la publicación de la referida Resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica de https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios, y a efectos de publicidad la relación de ayudas concedidas se publicará en el BOPV en el plazo de 6 meses contando a partir de dicha notificación.

Deialdia 2021eko martxoaren 2an ebatzi zen, eta ebazpena 2021eko martxoaren 3an argitaratu zen Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoaren iragarki-taulan; beraz, argitara eman behar da zein izan diren laguntzen onuradunak, publizitate-ondorioetarako. Horregatik, honako hau

Habiéndose resuelto la convocatoria el 2 de marzo de 2021 y habiéndose publicado en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco dicha resolución el 3 de marzo de 2021, procede llevar a cabo la publicación de la relación de las ayudas concedidas, a efectos de publicidad, por lo que

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Hezkuntzako sailburuaren 2020ko abenduaren 22ko Aginduaren babesean (2020ko abenduaren 31ko EHAA, 262. zk.), ikertzaile doktoreentzako 2021eko Hobekuntzarako Doktoretza Ondoko Programaren onuradunek atzerrian egindako egonaldietan ostatu-gastuak finantzatzeko dirulaguntzen onuradunen zerrenda argitaratzea. Ebazpen honen eranskinean ageri da onuradunen zerrenda.

Artículo único.– Publicar la relación de las ayudas concedidas para financiar los gastos de alojamiento durante las estancias en los centros de destino en el extranjero, de las personas beneficiarias del Programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor para el año 2021, al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación (BOPV n.º 262, de 31 de diciembre de 2020), que se incluyen en el anexo a esta Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de abril de 2021.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común