Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

56. zk., 2021eko martxoaren 18a, osteguna

N.º 56, jueves 18 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1618
1618

EBAZPENA, 2021eko otsailaren 24koa, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendariena, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariarena eta Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena, zeinaren bidez jakinarazten baita jendaurrean jarri dela NBBF eta LGNEF funtsen kontura 2020an esleitu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailearen bitartez ordaindutako laguntzen informazioa.

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, del Director de Agricultura y Ganadería, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas y del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se anuncia el acceso público a las ayudas concedidas, en el año 2020, con cargo a los fondos del FEAGA y FEADER, y pagadas a través del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Administrazioaren dirulaguntzen jardueran nagusi izan behar duen publikotasun-printzipioa betetze aldera, betiere bat etorriz Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 49. artikuluarekin, eta kontuan hartuta 2020. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzaileak onuradun askori ordaindu dizkiela –eta banan-banan jakinarazi– NBBF eta LGNEF funtsen kontura finantzaturiko dirulaguntzak, ebazpen honen bidez jakinarazten da jendaurrean jarri direla dirulaguntza horien inguruko datuak.

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional de la Administración, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y teniendo en cuenta el gran número de personas beneficiarias a las que durante el año 2020 el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha pagado y notificado personalmente las ayudas financiadas con cargo a los fondos del FEAGA y FEADER, se procede, mediante esta Resolución, a anunciar el acceso público a los datos relativos a las mismas.

Datuen publikotasuna 1306/2013 eta 908/2014 (EB) Erregelamenduetan ezarritako irizpideen arabera egingo da.

La publicidad de los datos se hará de acuerdo con los límites establecidos en los Reglamentos (UE) n.º 1306/2013 y n.º 908/2014.

Horiek horrela, honako hau

A la vista de lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulo bakarra.– 2020an NBBF eta LGNEF funtsen kontura esleitu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailearen bitartez ordaindutako laguntzen onuradunen datuak interneteko https://www.euskadi.eus/erakunde-ordaintzaileak-izapidetutako-ordainketak/web01-a2nekabe/eu/ helbidean jendaurrean jarri direla jakinaraztea.

Artículo único.– Anunciar el acceso público a los datos relativos a las personas beneficiarias de las ayudas concedidas, en el año 2020, con cargo a los fondos del FEAGA y FEADER y pagadas a través del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la dirección de Internet https://www.euskadi.eus/pagos-tramitados-organismo-pagador/web01-a2nekabe/es/.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko otsailaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de febrero de 2021.

Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendaria,

El Director de Agricultura y Ganadería,

JORGE GARBISU BUESA.

JORGE GARBISU BUESA.

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria,

La Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas,

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

JAVIER PLASENCIA CUADRADO.

JAVIER PLASENCIA CUADRADO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común