Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

17. zk., 2021eko urtarrilaren 25a, astelehena

N.º 17, lunes 25 de enero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
377
377

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 11koa, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduan (Agindu hori 2018ko abenduaren 17ko Aginduaren bidez aldatu zen) aurreikusitako laguntzen 2020ko deialdiaren erakunde onuradunen zerrenda. Lankidetza Ikerketa arlo estrategikoetan, Elkartek Programa.

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la que se hace pública la relación de entidades beneficiarias de la convocatoria 2020, de las ayudas previstas en la Orden de 9 de diciembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018, de la misma Consejera, por la que se regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas, Programa Elkartek.

Dirulaguntza publikoak emateko orduan, ezinbestean bete behar da publikotasunaren printzipioa. Hori dela eta, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko Elkartek laguntza-programa arautzen duen Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduak (Agindu hori 2018ko abenduaren 17ko Aginduaren bidez aldatu zen) 22. artikuluaren 5. puntuan ezartzen du eskatzaile bakoitzari jakinaraziko zaiola laguntzak emateko ebazpena, eta, horrez gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dela erakunde adjudikaziodunen zerrenda.

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional, la Orden de 9 de diciembre de 2016, modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas, en el artículo 22 punto 5, establece que la resolución de concesión de ayudas deberá de notificarse de forma individualizada, sin perjuicio de la publicación que, de la relación de entidades adjudicatarias, ha de hacerse en el Boletín Oficial del País Vasco.

Industriako sailburuordearen 2020ko azaroaren 4ko Ebazpena (dirulaguntza ematekoa) jakinarazi ondoren, honako hau

Una vez notificada la Resolución de concesión de ayudas de 4 de noviembre de 2020 del Viceconsejero de Industria,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitaratzea 2016ko abenduaren 9ko Aginduan araututako laguntzen 2020ko deialdiaren erakunde adjudikaziodunen zerrenda. Agindu hori Elkartek programa arautzen duen 2018ko abenduaren 17ko Aginduaren bidez aldatu zen, Industriako sailburuordeak Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Jasangarritasuneko sailburuaren 2020ko urriaren 14ko Aginduak ematen dizkion ahalmenak erabiliz, eranskinean ageri diren moduan.

Publicar la relación de las entidades beneficiarias de la convocatoria 2020 de las ayudas reguladas en la Orden de 9 de diciembre de 2016, modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018, por la que se regula el Programa Elkartek, en virtud de la Resolución dictada por el Viceconsejero de Industria, en el ejercicio de las facultades que le otorga la Orden de 14 de octubre de 2020 de la Consejera del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, según figuran en el anexo adjunto.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 2020.

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordea,

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común