Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

204. zk., 2020ko urriaren 16a, ostirala

N.º 204, viernes 16 de octubre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak

Nombramientos, situaciones e incidencias

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
4277
4277

231/2020 DEKRETUA, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Zerbitzu Orokorren zuzendaria izendatzeko dena.

DECRETO 231/2020, de 13 de octubre, por el que se nombra Director de Servicios Generales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18.j), 26.6 eta 29. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2020ko urriaren 13an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hau

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.j), 26.6 y 29 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de octubre de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Jose Antonio Carrillo Navas jauna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Zerbitzu Orokorren zuzendari izendatzea.

Artículo único.– Nombrar Director de Servicios Generales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a D. Jose Antonio Carrillo Navas.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko urriaren 13an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2020.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común