Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

190. zk., 2020ko irailaren 25a, ostirala

N.º 190, viernes 25 de septiembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak

Nombramientos, situaciones e incidencias

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3844
3844

157/2020 DEKRETUA, irailaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendaria izendatzeko dena.

DECRETO 157/2020, de 22 de septiembre, por el que se nombra Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18.j), 26.6 eta 29. artikuluetan ezarritakoaren arabera, Lan eta Enpleguko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2020ko irailaren 22an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.j), 26.6 y 29 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Trabajo y Empleo, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Jesus Losada Besteiro jauna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendari izendatzea.

Artículo único.– Nombrar Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a D. Jesus Losada Besteiro.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko irailaren 22an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de septiembre de 2020.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Lan eta Enpleguko sailburua,

La Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común