Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

187. zk., 2020ko irailaren 22a, asteartea

N.º 187, martes 22 de septiembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI - ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI - AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
3795
3795

EBAZPENA, 2020ko irailaren 10ekoa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2020ko «Renove Industria 4.0» Laguntza Programa arautzen duten oinarriak.

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la modificación de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Renove Industria 4.0» 2020.

2020ko uztailaren 29ko ebazpenaren bitartez, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendariak, onartu, argitaratu eta deialdia egin zuen 2020ko «Renove Industria 4.0» Laguntza Programa arautzen duten oinarrien inguruan.

Con fecha 29 de julio de 2020, el Director General de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), dictó Resolución relativa a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Renove Industria 4.0» 2020.

5. artikuluko 2.go ataleko d) letran zehaztutako akatsak kontuan hartuta,

Habida cuenta del error detectado en el apartado 2.d) del artículo 5,

ERABAKI DUT:
RESUELVO:

Lehenena.– «Renove Industria 4.0» 2020 Laguntza Programaren araudiko 5. artikuluko 2.go ataleko d) letraren aldaketa onartzea, honela geldituko delarik:

Primero.– Aprobar la modificación del apartado 2.d) del artículo 5 de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Renove Industria 4.0» 2020, que quedará redactado en los siguientes términos:

«5. artikulua.– Erakunde onuradunak eta onuradun izateko baldintzak.

«Artículo 5.– Entidades beneficiarias, y requisitos para acceder dicha condición.

Aurretiaz "Renove Industria 4.0" 2019 edo "Renove Maquinaria" 2020 laguntza-programako dirulaguntzak jaso izandako proiektuak.»

d) Proyectos que hayan sido beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo del Programa de Ayudas "Renove Maquinaria" 2020, así como aquellos que hubiesen resultado beneficiarios del Programa "Renove Industria 4.0." 2019».

Bigarrena.– «Renove Industria 4.0» 2020 laguntza programaren araudiak aldatzen duen Ebazpen hau osorik argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Segundo.– Proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de modificación de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Renove Industria 4.0» 2020.

Bilbao, 2020ko irailaren 10.

En Bilbao, a 10 de septiembre de 2020.

Zuzendari nagusia,

El Director General,

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común