Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

177. zk., 2020ko irailaren 8a, asteartea

N.º 177, martes 8 de septiembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak

Nombramientos, situaciones e incidencias

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3522
3522

21/2020 DEKRETUA, irailaren 7koa, lehendakariarena, Jaurlaritzako bigarren lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko sailburua izendatzeko dena.

DECRETO 21/2020, de 7 de septiembre, del Lehendakari, de nombramiento de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Consejera de Trabajo y Empleo.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 8.b), 17. eta 25.2 artikuluek ematen dizkidaten ahalmenen arabera, honako hau

En virtud de las facultades que me atribuyen el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía y los artículos 8.b), 17 y 25 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Idoia Mendia Cueva andrearen merezimenduak eta dohainak kontuan hartuta, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburu izendatzen dut.

Artículo 1.– En consideración de los méritos y cualidades que concurren en Dña. Idoia Mendia Cueva, vengo en nombrarle Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Consejera de Trabajo y Empleo.

2. artikulua.– Jaurlaritzako bigarren lehendakariordeak Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean aurreikusitako eginkizunak beteko ditu, bai eta lehendakariak agintzen edo eskuordetzen dizkion gainerakoak ere.

Artículo 2.– La Vicepresidenta Segunda del Gobierno ejercerá las funciones previstas en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y aquellas otras que el Lehendakari le encomiende o delegue.

3. artikulua.– Eginkizunak betetzeko, Jaurlaritzako bigarren lehendakariordeak ez du berariazko egiturarik izango; aitzitik, dagokion sailaren egituraketari eta egitekoei buruzko dekretuan ezarritako organoek beteko dituzte zeregin horiek.

Artículo 3.– Para el desarrollo de sus funciones la Vicepresidenta Segunda del Gobierno no dispondrá de una estructura específica, sino que serán los órganos que se establezcan en el decreto de estructura orgánica y funcional de su departamento, quienes realicen esas tareas.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Agintari eta herritar guztiei agintzen diet bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak betetzean ematen dituen aginduak pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita.

Mando a todas las autoridades, ciudadanos y ciudadanas que cumplan las órdenes que dicte en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko irailaren 7an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 7 de septiembre de 2020.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común