Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

135. zk., 2020ko uztailaren 10a, ostirala

N.º 135, viernes 10 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
2714
2714

EBAZPENA, 2020ko uztailaren 2koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2020ko ekainaren 17ko Ebazpena aldatzeari buruzkoa, zeinaren bidez 2020. urteari dagokion Ohiko Okupazioko Etxebizitzetan Leihoak Ordezkatzeko Inbertsioei Dirulaguntzak Emateko Programaren (Leihoen Renove) oinarri arautzaileak deitu, onartu eta argitaratu baitira (EHAA, 2020-06-30).

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, de modificación de la Resolución de 17 de junio de 2020, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en sustitución de ventanas en vivienda de ocupación habitual (Renove de Ventanas) – Año 2020 (BOPV 30-06-2020).

Euskal Herriko Agintaritza Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.c) artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak, testuingurutik argi ondorioztatzen ez badira, eta haren zuzenketak edukian edo dokumentuaren zentzuan itxurazko zein benetako aldaketaren bat ekar badezake, maila bereko xedapen baten bidez zuzendu edo konponduko dira.

El artículo 18.2.c) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que no se deduzcan claramente del contexto y cuya rectificación pueda suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido del documento, se subsanarán mediante disposición del mismo rango.

Horrelako hutsak eta omisioak aurkitu dira EEEko zuzendari nagusiaren 2020ko ekainaren 17ko Ebazpenean, 2020. urteari dagokion Ohiko Okupazioko Etxebizitzetan Leihoak Ordezkatzeko Inbertsioei Dirulaguntzak Emateko Programaren (Leihoen Renove) oinarri arautzaileak deitu, onartu eta argitaratzen dituena (2020ko ekainaren 30eko Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian, 127. zk.), eta, beraz, aldaketa hau egiten da.

Advertidos errores y omisiones de dicha índole en el texto de la Resolución de 17 de junio de 2020, del Director General del EVE por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en sustitución de ventanas en vivienda de ocupación habitual (Renove de Ventanas) – Año 2020, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 127, de 30 de junio de 2020, se procede a su modificación.

2020/2560(5/14) orrialdean, aipatutako Laguntza Programaren oinarriez ari denean, 4. puntuan, Diruz lagunduko diren jarduerak eta dirulaguntzen zenbatekoak,

En la página 2020/2560 (5/14), de las Bases que rigen el mencionado programa de ayudas, en su punto 4. Actuaciones subvencionables y cuantía de las ayudas,

hau dio:

donde dice:

«Metal-arotzerien kasuan:

«En el caso de carpinterías metálicas:

16 mm-ko edo goragoko beira bikoitza gasdun ganberarekin (% 90 argona, kriptona edo xenona) eta barneko beira isolamendu termiko indartuarekin (ITI) Uv-ren balioa (beiraren transmisio-faktore termikoa) <= 1,0 W/m2K izanik.».

Doble acristalamiento con cámara de gas (90% argón, kriptón o xenón) de 16 mm o superior y cristal interior con aislamiento térmico reforzado (ATR) con un valor Uv (transmitancia térmica del vidrio) <= 1,0 W/m2 K.».

Baina hau esan behar du:

Debe decir:

«Metal-arotzerien kasuan:

«En el caso de carpinterías metálicas:

16 mm-ko edo goragoko beira bikoitza gasdun ganberarekin (% 90 argona, kriptona edo xenona) eta barneko beira isolamendu termiko indartuarekin (ITI) Uv-ren balioa (beiraren transmisio-faktore termikoa) <= 1,1 W/m2K izanik.».

Doble acristalamiento con cámara de gas (90% argón, kriptón o xenón) de 16 mm o superior y cristal interior con aislamiento térmico reforzado (ATR) con un valor Uv (transmitancia térmica del vidrio) <= 1,1 W/m2 K.».

Bilbao, 2020ko uztailaren 2a.

En Bilbao, a 2 de julio de 2020.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común