Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

130. zk., 2020ko uztailaren 3a, ostirala

N.º 130, viernes 3 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
2610
2610

HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena, «Agindua, 2020ko apirilaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzak arautzen eta iragartzen baitira ekintzailetzari eta turismo-enpresen lehiakortasunaren hobekuntzari laguntzeko 2020ko ekitaldirako».

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 30 de abril de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan para el ejercicio 2020, las ayudas de apoyo al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.b) artikuluan xedatzen denez, argitaratzera bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Testua argitaratzeko agindua eman duen organo berberak egingo du zuzenketa egiteko eskaria.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, sobre el Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Aipatutakoen moduko hutsak egin dira Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2020ko apirilaren 30eko Aginduan, zeinaren bidez arautzen eta iragartzen baitira ekintzailetzari eta turismo-enpresen lehiakortasunaren hobekuntzari laguntzeko 2020ko ekitaldirako laguntzak (2020ko ekainaren 5eko EHAA, 109. zk.). Beraz, zuzendu egiten da:

Advertidos errores de dicha índole en el texto de la Orden de 30 de abril de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan para el ejercicio 2020, las ayudas de apoyo al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 109, de 5 de junio de 2020, se procede a su corrección:

1.– Aginduaren 14.1 artikuluan, 2020/2203 (46/15) orrialdean, honako hau dio:

1.– En el artículo 14.1 de la Orden, páginas 2020/2203 (15/48) y 2020/2203 (16/48), donde dice:

«1.2.– Ekintzailetza-ildorako irizpide espezifikoa.

«1.2.– Criterio específico para la línea de emprendimiento.

– 6. irizpidea. Enpresa-proiektua. Enpresa-proiektua haren bideragarritasunaren, izaera berritzailearen eta enplegua eta beste sektore ekonomiko batzuekin sinergiak sortzeko gaitasunaren arabera balioetsiko da. Gehieneko puntuazioa 45 puntu izango da, honela banatuta:

– Criterio 6. Proyecto empresarial. Se valorará el proyecto empresarial en función de la viabilidad del mismo, de su carácter innovador, de su capacidad para generar empleo y sinergias con otros sectores económicos. La puntuación máxima será de 45 puntos, desglosados del siguiente modo:

● Proiektuaren bideragarritasuna. Gehienez ere 6 puntu emango dira.

● Viabilidad del proyecto. La puntuación máxima será de 6 puntos.

● Autoenplegua sortzea; bereziki, emakumeentzat. Gehienez ere 16 puntu emango dira.

● Creación de autoempleo, favoreciendo el de las mujeres. La puntuación máxima será de 16 puntos.

● Soldatapeko enplegua sortzea; bereziki, emakumeentzat. Gehienez ere 11 puntu emango dira.

● Creación de empleo asalariado, favoreciendo el de las mujeres. La puntuación máxima será de 11 puntos.

● Negozioaren berrikuntza. Gehienez ere 6 puntu emango dira.

● Innovación del negocio. La puntuación máxima será de 6 puntos.

● Negozioak beste sektore batzuekin duen hibridazioa edo sinergiak. Gehienez ere 6 puntu emango dira.»

● Hibridación o sinergias con otros sectores. La puntuación máxima será de 6 puntos.»

Baina hau esan behar du:

Debe decir:

«1.2.– Ekintzailetza-ildorako irizpide espezifikoa.

«1.2.– Criterio específico para la línea de emprendimiento.

– 6. irizpidea. Enpresa-proiektua. Enpresa-proiektua haren bideragarritasunaren, izaera berritzailearen eta enplegua eta beste sektore ekonomiko batzuekin sinergiak sortzeko gaitasunaren arabera balioetsiko da. Gehieneko puntuazioa 44 puntu izango da, honela banatuta:

– Criterio 6. Proyecto empresarial. Se valorará el proyecto empresarial en función de la viabilidad del mismo, de su carácter innovador, de su capacidad para generar empleo y sinergias con otros sectores económicos. La puntuación máxima será de 44 puntos, desglosados del siguiente modo:

● Proiektuaren bideragarritasuna. Gehienez ere 6 puntu emango dira.

● Viabilidad del proyecto. La puntuación máxima será de 6 puntos.

● Autoenplegua sortzea; bereziki, emakumeentzat. Gehienez ere 16 puntu emango dira.

● Creación de autoempleo, favoreciendo el de las mujeres. La puntuación máxima será de 16 puntos.

● Soldatapeko enplegua sortzea; bereziki, emakumeentzat. Gehienez ere 11 puntu emango dira.

● Creación de empleo asalariado, favoreciendo el de las mujeres. La puntuación máxima será de 11 puntos.

● Negozioaren berrikuntza. Gehienez ere 6 puntu emango dira.

● Innovación del negocio. La puntuación máxima será de 6 puntos.

● Negozioak beste sektore batzuekin duen hibridazioa edo sinergiak. Gehienez ere 5 puntu emango dira.»

● Hibridación o sinergias con otros sectores. La puntuación máxima será de 5 puntos.»

2.– Aginduaren III. eranskinean, 2020/2203 (46/29) orrialdean, honako hau dio:

2.– En el Anexo III de la Orden, páginas 2020/2203 (30/48), donde dice:

«1.– Bi ildoetarako balio duten balorazio-irizpideak. Gehieneko puntuazioa: 45 puntu.»

«1.– Criterios de valoración comunes a ambas líneas. Puntuación máxima: 45 puntos.»

Baina hau esan behar du:

Debe decir:

«1.– Bi ildoetarako balio duten balorazio-irizpideak. Gehieneko puntuazioa: 40 puntu.»

«1.– Criterios de valoración comunes a ambas líneas. Puntuación máxima: 40 puntos.»

3.– Aginduaren III. eranskinean, 2020/2203 (46/30) orrialdean, honako hau dio:

3.– En el Anexo III de la Orden, páginas 2020/2203 (31/48), donde dice:

«2.– Ekintzailetza-ildorako balioespen-irizpide espezifikoa (I. eranskina). Gehieneko puntuazioa: 45 puntu.»

«1.– Criterio de valoración específico para la línea de emprendimiento (Anexo I). Puntuación máxima: 45 puntos.»

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Baina hau esan behar du:

Debe decir:

«2.– Ekintzailetza-ildorako balioespen-irizpide espezifikoa (I. eranskina). Gehieneko puntuazioa: 44 puntu.»

«1.– Criterio de valoración específico para la línea de emprendimiento (Anexo I). Puntuación máxima: 44 puntos.»

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común