Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

107. zk., 2020ko ekainaren 3a, asteazkena

N.º 107, miércoles 3 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
2153
2153

HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena, «Agindua, 2020ko maiatzaren 19koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, euskal turismo-sektorearentzako COVID-19 laguntzak arautzen eta iragartzen dituena».

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan ayudas COVID-19 al sector turístico vasco.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.b) artikuluan xedatzen denez, argitaratzera bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Testua argitaratzeko agindua eman duen organo berberak egingo du zuzenketa egiteko eskaria.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, sobre el Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Aipatutakoen moduko hutsak egin dira Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2020ko maiatzaren 19ko Aginduan, euskal turismo-sektorearentzako COVID-19 laguntzak arautzen eta iragartzen dituena (2020ko maiatzaren 26ko EHAA, 101. zk.). Beraz, zuzendu egiten da:

Advertido un error de dicha índole en el texto de la Orden de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan ayudas COVID-19 al sector turístico vasco, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 101, de 26 de mayo de 2020, se procede a su corrección:

Aginduaren 3.5 artikuluan, 2020//2056 (17/4) orrialdean, honako hau dio:

En el artículo 3.5 de la Orden, páginas 2020/2056 (4/18) y 2020/2056 (5/18), donde dice:

«5.– Erakunde eskatzaileak alta eraginkorra izan beharko du ekonomia-jardueren gaineko zergan alarma-egoera deklaratu aurretik. Horrez gain, artikulu honetako 3.a) eta 3.c) ataletan adierazitako enpresek EAEko turismo-enpresa eta -establezimenduen erregistroan izena emanda egon beharko dute.»

«5.– La entidad solicitante deberá estar dada de alta efectiva en el Impuesto de Actividades Económicas antes de la declaración del estado de alarma. Igualmente, las empresas señaladas en el apartado 3.a) y 3.c) del presente artículo deberán estar inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (REATE)».

Baina hau esan behar du:

Debe decir:

«5.– Erakunde eskatzaileak alta emanda egon beharko du Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (EJZ), alarma-egoera deklaratu aurretik, nekazaritza-turismoko establezimenduen kasuan izan ezik. Gainera, artikulu honetako 3.a) eta 3.c) letretan adierazitako erakundeek Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan inskribatuta egon beharko dute.

«5.– La entidad solicitante deberá estar dada de alta efectiva en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) antes de la declaración del estado de alarma, salvo en el caso de los agroturismos. Además, las entidades señaladas en los apartado 3.a) y 3.c) del presente artículo deberán estar inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi.

Nekazaritza turismoak aipatutako erregistroan inskribatzeko data EJZn alta emandako dataren parekoa izango da.»

La fecha de inscripción de los agroturismos en el citado registro se equipará a la fecha de alta en el IAE.»


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común