Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

104. zk., 2020ko maiatzaren 29a, ostirala

N.º 104, viernes 29 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2093
2093

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 25ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2020ko apirilaren 7ko Agindua aldatzen duena (2020an Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiten duen Agindua).

ORDEN de 25 de mayo de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, de modificación de la Orden de 7 de abril de 2020, por la que se regula la concesión y se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el entorno digital en el año 2020.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.c) artikuluak dioenez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak maila bereko xedapen baten bitartez zuzenduko dira, baldin eta nabarmenak ez badira, eta horiek zuzentzearen ondorioz, dokumentuaren edukia edo esanahia benetan edo itxuraz aldatzen bada

El artículo 18.2.c) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, sobre el Boletín Oficial del País Vasco, establece que los errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que no se deduzcan claramente del contexto y cuya rectificación pueda suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido del documento, se subsanarán mediante disposición del mismo rango.

Era horretako hutsak aurkitu dira Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko apirilaren 7ko Aginduaren testuan (2020ko apirilaren 15eko EHAA, 71. zk.). Agindu horren bidez, 2020an Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen da eta deialdia egiten da. Horrenbestez, dagokion zuzenketa egiten da hemen:

Advertidos errores de dicha índole en el texto de la Orden de 7 de abril de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la concesión y se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el entorno digital en el año 2020 (BOPV de 15 de abril de 2020, n.º 71), se procede a su corrección:

Azken xedapenetako hirugarrenean [ 2020/1853 (17/17) orrialdean ] honela dio:

En la disposición final tercera [ página 2020/1853 (18/18) ], donde dice:

«Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

«La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hala ere kontuan izan behar da 2020ko martxoaren 14ko 463/2020 Dekretuari jarraiki, alarma egoera amaitu arte epe administratiboak eten egingo direla. Beraz, eskaerak aurkezteko, presentzialki zein telematikoki, alarma egoera amaitu eta biharamunetik hasita hilabeteko epea izango da.»

No obstante, se debe tener en cuenta que en virtud del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se suspenden los plazos administrativos hasta que finalice estado de alarma. Por tanto, la presentación de solicitudes, tanto presencial como telemáticamente, se realizará en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la finalización del estado de alarma.»

baina honela esan behar du:

debe decir:

«Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

«La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hala ere kontuan izan behar da 2020ko martxoaren 14ko 463/2020 Dekretuari jarraiki, epe administratiboak eten egin zirela. Administrazio-epeak berriz indarrean jartzen diren egunaren biharamunean irekiko da eskaerak aurkezteko epea, eta hortik aurrera hilabete izango dute interesdunek eskaerak aurkezteko.»

No obstante, se debe tener en cuenta que en virtud del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se suspenden los plazos administrativos. El plazo de solicitudes se abrirá el día siguiente al que se levante la suspensión de los plazos administrativos, y las personas interesadas tendrán un mes a partir de entonces para presentar solicitudes.»

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2020.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común