Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2020ko apirilaren 22a, asteazkena

N.º 76, miércoles 22 de abril de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1892
1892

EBAZPENA, 2020ko apirilaren 7koa, Kulturako sailburuordearena, 2020ko urtean arte eszenikoetako profesionalen etengabeko prestakuntzarako, arte eszenikoak sustatzeko egitasmoetarako eta Sarea dantza-zirkuitua garatzeko laguntzen modalitateetan arte eszenikoak sustatzera bideratutako programak garatzeko emandako laguntzen berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2020, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en el ejercicio 2020 a programas destinados al fomento de las artes escénicas en las modalidades de ayudas a la formación permanente de profesionales de las artes escénicas, a proyectos de promoción de las artes escénicas y al desarrollo del Circuito de danza de Sarea.

2020ko urtarrilaren 17an argitaratu zen EHAAn 2020ko urtarrilaren 2ko Agindua, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, arte eszenikoak sustatzera bideratutako programak garatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duena.

Resultando que con fecha 17 de enero de 2020 se publicó en el BOPV la Orden de 2 de enero de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones a programas destinados al fomento de las artes escénicas.

Agindu horren 9.3 artikuluak dioenez, Kulturako sailburuordeak hartutako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Horrek ez du esan nahi onuradun gertatzen direnei banakako jakinarazpena egingo ez zaienik.

Resultando que de conformidad con el artículo 9.3 de la citada Orden la Resolución del Viceconsejero de Cultura será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de adjudicación a quienes resulten beneficiarias de las mismas.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko urtarrilaren 2ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzak arte eszenikoetako profesionalen etengabeko prestakuntzarako, arte eszenikoak sustatzeko egitasmoetarako eta Sarea dantza-zirkuitua garatzeko laguntzen modalitateetan eta horien guztien onuradunak argitara ematea. Zerrenda ebazpenari atxikitako eranskinean dago.

Primero.– Hacer pública, según figura en el anexo adjunto, la relación de las subvenciones y beneficiarios de la Orden de 2 de enero de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, en las modalidades de ayudas a la formación permanente de profesionales de las artes escénicas, a proyectos de promoción de las artes escénicas y al desarrollo del Circuito de danza de Sarea.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 7a.

Kulturako sailburuordea,

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de abril de 2020.

El Viceconsejero de Cultura,

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común