Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

75. zk., 2020ko apirilaren 21a, asteartea

N.º 75, martes 21 de abril de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1881
1881

HUTS-ZUZENKETA, 2020ko otsailaren 25eko Hezkuntzako sailburuaren Aginduarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuen ekipamendua erosteko edo errentan hartzeko 2019-2020ko ikasturteko dirulaguntzetarako.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 25 de febrero de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones, correspondientes al curso académico 2019-2020, para la adquisición o arrendamiento de equipamiento dirigidas a centros privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen 217/2008 Dekretuaren 18.2.b) artikuluak ezartzen du, argitaratzeko bidalitako testuan egindako hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko dituela, baldin eta nabarmenak badira, agirien esanahia aldatzen ez badute eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Horretarako, testua argitaratzeko agindua eman duen organoak aginduko du.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Era horretako hutsak aurkitu dira Hezkuntzako sailburuaren 2020ko otsailaren 25eko Aginduaren testuan (2020ko martxoaren 10eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 48. zk.). Agindu horren bidez, dirulaguntzetarako deialdi bat egiten da 2019-2020 ikasturtean, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei zuzendua, ekipamendua erosi edo errentan har dezaten. Horrenbestez, dagokion zuzenketa egiten da hemen:

Advertidos errores de dicha índole en la Orden de 25 de febrero de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones, correspondientes al curso académico 2019-2020, para la adquisición o arrendamiento de equipamiento dirigidas a centros privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 48, de 10 de marzo de 2020, se procede a su corrección.

2020/1469 (17/3) orrialdean, 4. artikuluaren 3. puntuan,

En el punto 3 del artículo 4, en la página 2020/1469 (3/17),

honela dio:

donde dice:

«3.– Dirulaguntza bakoitzaren banakako zenbatekoa zehazteko, artikulu honen 1. apartatuan adierazitako zuzkidura proportzionalki banatuko da 2. apartatuan adierazitako eskabideen artean, 8. artikuluan adierazitako irizpideak aplikatu eta lortu duten puntuazioaren arabera; ematen den azken zenbateko horrek ezin izango du gainditu eskatutako zenbatekoa.»

«3.– La cuantía individualizada de cada subvención se determinará mediante el reparto proporcional de la dotación señalada en el apartado 1 de este artículo entre las solicitudes contempladas en el apartado 2, en función de la puntuación alcanzada por las mismas en aplicación de los criterios prevenidos en el artículo 8, sin que en ningún caso el importe que finalmente se conceda pueda superar la cantidad solicitada.»

Baina honela esan behar du:

debe decir:

«3.– Dirulaguntza bakoitzaren banakako zenbatekoa zehazteko, artikulu honen 1. apartatuan adierazitako zuzkidura proportzionalki banatuko da 2. apartatuan adierazitako eskabideen artean, 9. artikuluan adierazitako irizpideak aplikatu eta lortu duten puntuazioaren arabera; ematen den azken zenbateko horrek ezin izango du gainditu eskatutako zenbatekoa.»

«3.– La cuantía individualizada de cada subvención se determinará mediante el reparto proporcional de la dotación señalada en el apartado 1 de este artículo entre las solicitudes contempladas en el apartado 2, en función de la puntuación alcanzada por las mismas en aplicación de los criterios prevenidos en el artículo 9, sin que en ningún caso el importe que finalmente se conceda pueda superar la cantidad solicitada.»

2020/1469 (17/4) orrialdean, 6. artikuluaren 3. puntuan,

En el punto 3 del artículo 6, en la página 2020/1469 (4/17),

Honela dio:

donde dice:

«3.– Eskabideak bide elektronikoz nola izapidetu, erantsi beharreko dokumentazio-ereduak eta deialdi honi lotutako gainerako izapideak honako helbide elektroniko honetan daude eskuragarri:

«3.– Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico las solicitudes, los modelos de documentación que se deben adjuntar y el resto de trámites relacionados con esta convocatoria están disponibles en la siguiente dirección electrónica:

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/fp_ekipamendua/web01-tramite/es/»

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/fp_ekipamendua/web01-tramite/es/»

Baina honela esan behar du:

debe decir:

«3.– Eskabideak bide elektronikoz nola izapidetu, erantsi beharreko dokumentazio-ereduak eta deialdi honi lotutako gainerako izapideak honako helbide elektroniko honetan daude eskuragarri:

«3.– Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico las solicitudes, los modelos de documentación que se deben adjuntar y el resto de trámites relacionados con esta convocatoria están disponibles en la siguiente dirección electrónica:

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/fp_ekipamendua/web01-tramite/eu/»

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/fp_ekipamendua/web01-tramite/es/»


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común