Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

21. zk., 2020ko urtarrilaren 31, ostirala

N.º 21, viernes 31 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
499
499

EBAZPENA, 2020ko urtarrilaren 9koa, Kulturako sailburuordearena, ikus-entzunezkoen arloan produkzioaren aldeko dirulaguntzetarako deialdia egiten duen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2019ko ekainaren 25eko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen erabakiaren berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas al amparo de la Orden de 25 de junio de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca la concesión de ayudas a la producción audiovisual.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2019ko uztailaren 8an argitaratu zen EHAAn Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2019ko ekainaren 25eko Agindua, ikus-entzunezkoen ekoizpena sustatzeko 2019. urteko dirulaguntzetarako deialdia egiten duena.

1.– Con fecha 8 de julio de 2019 se publicó en el BOPV la Orden de 25 de junio de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca la concesión de ayudas a la producción audiovisual.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 49.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz, EHAAn argitaratu beharko dira laguntzak emateari edo ukatzeari buruzko erabakiak, kasuan kasuko laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten ez badute behintzat.

2.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma.

Horiek horrela izanda,

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2019ko ekainaren 25eko Aginduaren babesean onuradun suertatu direnen zerrenda eta emandako dirulaguntzak (I. eranskina), ukatu (II. eranskina) eta artxibatu diren eskabideak (III. eranskina).

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas y personas beneficiarias (Anexo I), junto con la relación de solicitudes denegadas (Anexo II) y las archivadas (Anexo III) referida a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 25 de junio de 2019.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urtarrilaren 9a.

Kulturako sailburuordea,

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de enero de 2020.

El Viceconsejero de Cultura,

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común