Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

225. zk., 2018ko azaroaren 22a, osteguna

N.º 225, jueves 22 de noviembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
5750
5750

EBAZPENA, 2018ko azaroaren 15ekoa, Justizia Administrazioko zuzendariarena, zeinaren bidez zehazten baita zer egunetan jarriko diren funtzionamenduan Donostiako Bulego Judizialeko eta Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra eta Betearazpeneko Zerbitzu Erkide Prozesala.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2018, de la Directora de la Administración de Justicia, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Común Procesal General y del Servicio Común Procesal de Ejecución de la Oficina Judicial de San Sebastián y de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

Donostiako Bulego Judizialeko eta Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra eta Betearazpeneko Zerbitzu Erkide Prozesala sortzen dituen Lan eta Justiziako sailburuaren 2018ko otsailaren 26ko Aginduaren azken xedapenetako bigarrenak ezartzen du zerbitzu horiek funtzionamenduan jarriko direla barruti judizial horretako langileak egokitzeko prozesua amaitzen denean.

En virtud de la disposición final segunda de la Orden de 26 de febrero de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se crea el Servicio Común Procesal General y el Servicio Común Procesal de Ejecución de la Oficina judicial de San Sebastián y de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, se establece que la entrada en funcionamiento de dichos servicios se producirá una vez se haya finalizado el proceso de acoplamiento del personal de este partido judicial.

Egokitzapen-prozesua ebatzi da Justizia Administrazioko zuzendariaren 2018ko urriaren 23ko Ebazpenaren bidez, eta, horrenbestez, honako hau

Resuelto el proceso de acoplamiento por Resolución de 23 de octubre de 2018 de la Directora de la Administración de Justicia,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 2018ko azaroaren 26a ezartzea Donostiako Bulego Judizialeko eta Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra eta Betearazpeneko Zerbitzu Erkide Prozesala funtzionamenduan jartzeko datatzat.

Primero.– Establecer el día 26 de noviembre de 2018 como fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Común Procesal General y el Servicio Común Procesal de Ejecución de la Oficina judicial de San Sebastián y de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

Bigarrena.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Justiziako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Segundo.– Contra la presente Resolución cabe recurso de alzada ante la Viceconsejera de Justicia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial del País Vasco.

Gora jotzeko errekurtsoa jartzen denetik hiru hilabete pasatzen badira ebazpenik eman gabe, errekurtsoa ezetsitzat hartu ahal izango da, eta administrazioarekiko auzien bidea zabalik geratuko da.

Si transcurriesen tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 15a.

Justizia Administrazioko zuzendaria,

MARÍA ISABEL GABRIEL BELLIDO.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2018.

La Directora de la Administración de Justicia,

MARÍA ISABEL GABRIEL BELLIDO.


Análisis documental

Euskadi, bien común