Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

207. zk., 2018ko urriaren 26a, ostirala

N.º 207, viernes 26 de octubre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
5251
5251

HUTS-ZUZENKETA, honako dekretu honena: 101/2018 Dekretua, uztailaren 3koa, erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzkoa.

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuak 18.2.b) artikuluan xedatzen duenez, argitaratzeko bidalitako testuan egindako hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa egiteko eskaria testua argitaratzeko agindua eman duen organoak egingo du.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Horrelako hutsak ikusi dira Erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzko uztailaren 3ko 101/2018 Dekretuaren II. eranskinean (2018ko uztailaren 26ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 143. zenbakia); beraz, eranskin hori osorik argitaratzen da berriz:

Advertidos errores de dicha índole en el Anexo II del Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 143, de 26 de julio de 2018, se procede a su subsanación mediante la publicación íntegra de dicho anexo.

II. ERANSKINA, UZTAILAREN 3KO 101/2018 DEKRETUARENA
ANEXO II AL DECRETO 101/2018, DE 3 DE JULIO
IKUR BEREIZGARRIAK
DISTINTIVOS IDENTIFICATIVOS

Erabilera turistikoko etxebizitzen eta etxebizitzetako gelen ikur bereizgarriak metalezko piezak izango dira, edo hura bezain zurruna den beste material batez eginak, non agertuko baitira, hurrenez hurren, VT (erabilera turistikoko etxebizitza) edo HT (erabilera turistikoko logela) siglak, eta jarraian adierazitako legenda, beherago aipatutako zehaztapen teknikoei egokituta.

Los distintivos identificativos de las viviendas y habitaciones de viviendas para uso turístico consistirán en piezas de metal u otro material igualmente rígido, en las que figuren las siglas «VT» o «HT», respectivamente, y la leyenda que se indica a continuación, y se ajustarán a las especificaciones técnicas señaladas más abajo.

1.– Osorik lagatzen den etxebizitzaren kanpoko plaka.

1.– Placa exterior de vivienda que se ceda entera.

Osorik lagatzen diren etxebizitzen kanpoko plaketan, VT siglen ondoren, legenda hau agertuko da: «Vivienda para uso turístico-Erabilera turistikoko etxebizitza», baita etxebizitza bakoitzaren solairu zenbakia eta eskua edo letra ere.

En las placas exteriores de viviendas que se cedan enteras figurará, bajo las siglas VT, la leyenda: «Vivienda para uso turístico-Erabilera turistikoko etxebizitza», así como la indicación de los números de piso y la mano o letra en que se ubiquen cada una de las viviendas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Logelaka lagatzen den etxebizitzaren kanpoko plaka.

2.– Placa exterior de vivienda que se ceda por habitaciones.

Logeletan lagako diren etxebizitzen kanpoko plaketan, HT siglen ondoren, legenda hau agertuko da: «Habitación para uso turístico-Erabilera turistikoko logela», baita logelak dauden etxebizitzetako solairu zenbakiak eta eskua edo letra ere.

En las placas exteriores de viviendas que se cedan por habitaciones figurará, bajo las siglas HT, la leyenda: «Habitación para uso turístico-Erabilera turistikoko logela», así como la indicación de los números de piso y la mano o letra de las viviendas en que se ubiquen las habitaciones.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Osorik lagatzen den etxebizitzaren barruko plaka.

3.– Placa interior de vivienda que se ceda entera.

Osorik lagako diren etxebizitzen barruko plaketan, VT siglen ondoren, legenda hau agertuko da: «Vivienda para uso turístico-Erabilera turistikoko etxebizitza».

En las placas interiores de viviendas que se cedan enteras, se indicará, bajo las siglas VT, la leyenda «Vivienda para uso turístico-Erabilera turistikoko etxebizitza».

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Logelaka lagatzen den etxebizitzaren barruko plaka.

4.– Placa interior de vivienda que se ceda por habitaciones.

Logeletan lagako diren etxebizitzen barruko plaketan, HT siglen ondoren, legenda hau agertuko da: «Habitación para uso turístico-Erabilera turistikoko logela».

En las placas interiores de viviendas que se cedan por habitaciones, figurará, bajo las siglas HT, la leyenda «Habitación para uso turístico-Erabilera turistikoko logela».

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipografia: Bondoni

Tipografía: Bondoni

Markoa: Gris kolorea. Pantone Cool Grey 9C

Marco: Color gris. Pantone Cool Grey 9C

Plakaren barrualdea: Zuri kolorea

Interior placa: Color Blanco

Letrak: Gris kolorea. Pantone Cool Grey 9C

Letras: Color gris. Pantone Cool Grey 9C


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común