Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

132. zk., 2018ko uztailaren 10a, asteartea

N.º 132, martes 10 de julio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Pribatuen iragarkiak

Anuncios particulares

IHOBE A.B.
IHOBE, S.A.
3587
3587

IRAGARKIA, Ekonomia Zirkularraren demostrazio-proiektuak egiteko laguntzak emateko 2018ko deialdiari buruzkoa.

ANUNCIO por el que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Demostración en Economía Circular durante el ejercicio 2018.

Laguntza horien helburua da ekonomia zirkularrari buruzko erakustaldi-proiektuak garatzea. EAEko industria-sektoreko entitateei emango zaizkie, hain zuzen materialen (metalak, plastikoak edo mineralak) edo produktuen (birmanufaktura) zikloa itxiko duten eta merkatutik gertu dauden soluzio berritzaileen bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta ingurumenekoa erakusteko. Horrekin lortu nahi dena da soluzioa lehenbailehen transferitzea edo eskuragarri jartzea merkatuan.

Estas ayudas tienen por objeto la concesión de ayudas al desarrollo de proyectos Demostración de Economía Circular a entidades pertenecientes al sector industrial de la CAPV, con el fin de demostrar la viabilidad técnica, económica y ambiental de soluciones innovadoras cercanas al mercado que cierren el ciclo de materiales (metales, plásticos o minerales) o productos (remanufactura), acelerando así la transferencia o disponibilidad en el mercado de la solución.

Deialdiaren oinarriak interesdunen eskura daude Ihobe, SA Ingurumen Kudeaketako Sozietate Publikoaren web orrian (www.ihobe.eus).

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas en la página web de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A. (www.ihobe.eus).

Laguntzak emateko, norgehiagoka-prozedura erabiliko da.

El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva.

Eskabideak aurkezteko epea, deialdirako, iragarkia argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta amaitu honako data honetan:

El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria comienza el día siguiente de la publicación de este anuncio y finaliza:

Eskabideak aurkezteko epea 2018ko irailaren 21eko 13:00etan amaituko da.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará a las 13:00 horas del día 21 de septiembre de 2018.

Deitutako laguntzaren aurrekontu-zuzkidura 200.000 eurokoa da.

La dotación presupuestaria de la ayuda convocada es de 200.000 euros.

Bilbao, 2018ko ekainaren 29a.

Zuzendari nagusia,

JESÚS LOSADA BESTEIRO.


Azterketa dokumentala

En Bilbao, a 29 de junio de 2018.

El Director General,

JESÚS LOSADA BESTEIRO.


Análisis documental

Euskadi, bien común