Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

46. zk., 2018ko martxoaren 6a, asteartea

N.º 46, martes 6 de marzo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1199
1199

EBAZPENA, 2018ko otsailaren 12koa, Kulturako sailburuordearena, 2017. urtean kultura-arloetako jaialdiak antolatzeko emandako diru-laguntzen berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2018, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones para la organización en el ejercicio 2017 de festivales en las diferentes áreas culturales.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2017ko irailaren 15ean argitaratu zen 177 zenbakidun EHAAn 2017ko irailaren 12ko Agindua, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2017. urtean kultura-arloetako jaialdiak antolatzeko diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta haien deialdia egiten zuena.

1.– El 15 de septiembre de 2017 se publicó en el BOPV n.º 177 la Orden de 12 de septiembre de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2017 para la organización de festivales en las diferentes áreas culturales.

2.– 2017ko irailaren 12ko Aginduaren 13.5 artikuluan ezarritakoaren arabera, jende orok jakin dezan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da onuradunen zerrenda, diru-laguntzen zenbatekoa eta finantzatutako proiektua jasota.

2.– El artículo 13.5 de la Orden de 12 de septiembre de 2017 señala que, a efectos de general conocimiento, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades beneficiarias, con indicación del respectivo importe de las ayudas concedidas y la actuación financiada.

Horiek horrela, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2017ko irailaren 12ko Aginduaren babesean, 2017. urtean kultura-arloetako jaialdiak antolatzeko emandako diru-laguntzak eta horien onuradunak argitara ematea. Zerrenda ebazpenari atxikitako eranskinean dago.

Primero.– Hacer pública, según consta en el anexo de esta resolución, la relación de las subvenciones para la organización de festivales en las diferentes áreas culturales y las entidades beneficiarias, referidas a la Orden del Consejera de Cultura y Política Lingüística de 12 de septiembre de 2017.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agintzea, jende orok izan dezan horren berri.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de febrero de 2018.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común