Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

231. zk., 2017ko abenduaren 4a, astelehena

N.º 231, lunes 4 de diciembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
5859
5859

AGINDUA, 2017ko azaroaren 27koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, honako agindu honen hutsak zuzentzeko dena: 2017ko urriaren 27ko Agindua, Sestaoko udalerriko Vega Galindon babes ofizialeko 52 etxebizitza alokairuan esleitzeko prozedurari hasiera ematen diona.

ORDEN de 27 de noviembre, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de corrección de errores de la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación en régimen de arrendamiento, de 52 viviendas de protección oficial, en Vega Galindo, en el municipio de Sestao.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen 217/2008 Dekretuak, abenduaren 23koak, 18.2.c) artikuluan xedatzen duenez, aldizkarian egindako hutsak edo omisio materialak, maila bereko xedapen edo ekintza batez zuzenduko dira, baldin eta testuinguruak berak huts horiek erraz argitzen ez baditu eta, hutsak zuzendutakoan, xedapen, ekintza edo iragarkiaren edukia edo esanahia benetan edo itxuraz aldatu badaiteke.

El artículo 18.2.c) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que no se deduzcan claramente del contexto y cuya rectificación pueda suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido del documento, se subsanarán mediante disposición del mismo rango.

Horrelako hutsak aurkitu dira honako agindu honetan: 2017ko urriaren 27ko Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Sestaoko udalerriko Vega Galindon babes ofizialeko 52 etxebizitza alokairuan esleitzeko prozedurari hasiera ematen diona. Agindu hori 2017ko azaroaren 10ean argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko 215. zenbakian, eta dagokion zuzenketa egiten da hemen.

Advertidos errores de dicha índole en la Orden de 27 de octubre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación en régimen de arrendamiento, de 52 viviendas de protección oficial, en Vega Galindo, en el municipio de Sestao, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 215 de 10 de noviembre de 2017, se procede a su corrección.

Hirugarren gertakarian, 2017/5382 (4/1) orrialdean, honako hau dioen lekuan:

En el antecedente tercero, en la página 2017/5382 (1/4), donde dice:

«Hirugarrena.– Etxebizitza horietako lau, bi logelakoak, 79,90 m²ko azalera dutenak, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokituta daude. Gainontzeko 48 etxebizitzetatik, 15 bi logelakoak dira eta 57,02 m² eta 79,90 m² bitarteko azalerak dituzte, eta 33 hiru logelakoak dira eta 77,37 m² eta 86,34 m² bitarteko azalerak dituzte. Etxebizitzak lagatzeko araubidea alokairua izango da.»

«Tercero.– Del total de viviendas, 4 viviendas de dos dormitorios con una superficie de 79,90 m², están adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida de carácter permanente. De las otras 48 viviendas, 15 son de dos dormitorios y tienen superficies comprendidas entre 57,02 m² y 79,90 m²; y 33 son de tres dormitorios y tienen superficies comprendidas entre 77,37 m² y 86,34 m². El régimen de cesión es el de arrendamiento.»

Honako hau esan behar du:

Debe decir:

«Hirugarrena.– Etxebizitza horietako bost, bi logelakoak, 79,90 m²ko azalera dutenak, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokituta daude. Gainontzeko 47 etxebizitzetatik, 14 bi logelakoak dira eta 57,02 m² eta 79,90 m² bitarteko azalera dute, eta 33 hiru logelakoak dira eta 77,37 m² eta 86,34 m² bitarteko azalera dute. Etxebizitzak lagatzeko araubidea alokairua izango da.»

«Tercero.– Del total de viviendas, 5 viviendas de dos dormitorios con una superficie de 79,90 m², están adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida de carácter permanente. De las otras 47 viviendas, 14 son de dos dormitorios y tienen superficies comprendidas entre 57,02 m² y 79,90 m²; y 33 son de tres dormitorios y tienen superficies comprendidas entre 77,37 m² y 86,34 m². El régimen de cesión es el de arrendamiento.»

Hirugarren ebatziko a) eta c) ataletan, 2017/5382 (4/2) eta 2017/5382 (4/3) orrialdeetan, honako hau dioen lekuan:

En los apartados a) y c) del resuelvo tercero, en las páginas 2017/5382 (2/4) y 2017/5382 (3/4), donde dice:

«a) 4 etxebizitza, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokitutakoak. Etxebizitza horiek esleitzeko, honako lehentasun-ordena hau hartuko da kontuan:

«a) 4 viviendas adaptadas para personas discapacitadas con movilidad reducida de carácter permanente. Para la adjudicación de estas viviendas se observará el siguiente orden de prioridad:

(...)

(...)

c) 47 etxebizitza, gainerako eskatzaileentzat.»

c) 47 viviendas para el resto de solicitantes.»

Honakoa esan behar du:

Debe decir:

«a) 5 etxebizitza, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokituak. Etxebizitza horiek esleitzeko, honako lehentasun-ordena hau hartuko da kontuan:

«a) 5 viviendas adaptadas para personas discapacitadas con movilidad reducida de carácter permanente. Para la adjudicación de estas viviendas se observará el siguiente orden de prioridad:

(...)

(...)

c) 46 etxebizitza, gainerako eskatzaileentzat.»

c) 46 viviendas para el resto de solicitantes.»

Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 27a.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 2017.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común