Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

133. zk., 2017ko uztailaren 13a, osteguna

N.º 133, jueves 13 de julio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Pribatuen iragarkiak

Anuncios particulares

IHOBE A.B.
IHOBE, S.A.
3536
3536

IRAGARKIA, ekonomia zirkularreko frogaketa-proiektuetarako eta ekodiseinuko proiektuetarako 2017ko ekitaldiko laguntzen deialdiarena.

ANUNCIO por el que se convocan ayudas para proyectos demostración en economía circular y para proyectos de ecodiseño durante el ejercicio 2017.

Ekonomia zirkularreko frogaketa-proiektuetarako laguntzak.

Convocatoria para proyectos demostración en economía circular.

Laguntza horien helburua da Ingurumeneko Esparru Programako (2020) «Fabrikazio Berdea» lerroari eta EAEko Hondakinak Prebenitu eta Kudeatzeko Planari (2020) laguntza irmoa ematen dioten proiektuak sustatzea.

Estas ayudas tienen por objeto promover la realización de proyectos que contribuyan decididamente a los objetivos de la línea «Fabricación Verde» del Programa Marco Ambiental 2020 y al Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020.

Ekodiseinuko proiektuak egiteko laguntzak.

Convocatoria para proyectos de ecodiseño.

Hainbat helburu dituzte laguntza hauek: alde batetik, bizi-ziklo osoan ingurumen-inpaktu txikiagoa izango duten eta konpontzeko, eguneratzeko edo birsortzeko errazagoak diren produktuak eta zerbitzuak diseinatzeko pizgarri izan nahi dute. Bestetik, 2020 Ingurumen Esparru Programako «Baliabideen kontsumoa hobetzea, produktu eta prozesu eraginkorragoen bidez lehiakortasuna hobetzeko» delakoaren jarduera-ildoko helburuak betetzea sustatu nahi dute, eta bai Euskadiko Espezializazio Adimendunaren Estrategiaren hedapena ere.

Estas ayudas tienen por objeto promover la realización de proyectos que incentiven el diseño de productos y servicios con menor impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida, más duraderos, más fáciles de reparar, actualizar o reelaborar. Se contribuye así a los objetivos de la línea «Optimizar el consumo de recursos como vía de mejora de la competitividad a través de productos y procesos más eficientes» del Programa Marco Ambiental 2020 y al despliegue de la Estrategia de Especialización inteligente de Euskadi.

Interesa dutenek eskuragarri dituzte bi deialdien oinarriak Ihobe, S.A. Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren webgunean (www.ihobe.eus).

Las bases de ambas convocatorias se encuentran a disposición de las personas interesadas en la página web de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A. (www.ihobe.eus).

Diru-laguntzak emateko prozesua lehiaketa bidez gauzatuko da.

El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva.

Eskaerak aurkezteko epea iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2017ko irailaren 15.ean bukatuko.

El plazo de presentación de solicitudes, para las dos convocatorias, comienza el día siguiente de la publicación de este anuncio y finaliza el 15 de septiembre de 2017.

Ekonomia zirkularreko frogaketa-proiektuetarako laguntzen aurrekontu-zuzkidura 400.000 euro da.

La dotación presupuestaria de la convocatoria para proyectos demostración en economía circular es de 400.000 euros.

Ekodiseinuko proiektuak egiteko diru-laguntzetarako aurrekontu-zuzkidura 120.000 eurokoa da.

La dotación presupuestaria de la convocatoria para proyectos de ecodiseño es de 120.000 euros.

Bilbao, 2017ko ekainaren 29a.

Zuzendari nagusia,

JESUS LOSADA BESTEIRO.


Azterketa dokumentala

En Bilbao, a 29 de junio de 2017.

El Director General,

JESUS LOSADA BESTEIRO.


Análisis documental

Euskadi, bien común