Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

45. zk., 2017ko martxoaren 6a, astelehena

N.º 45, lunes 6 de marzo de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1183
1183

AGINDUA, 2017ko otsailaren 28koa, Hezkuntzako sailburuarena, Euskadiko Eskola Kontseiluko kideak kentzeko eta izendatzeko dena.

ORDEN de 28 de febrero de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se dispone el cese y nombramiento de los miembros del Consejo Escolar de Euskadi.

Aintzat hartuta Euskadiko Eskola Kontseiluei buruzko urriaren 28ko 13/1988 Legearen 9., 10. eta 12. artikuluetan ezarritakoa, Euskadiko Eskola Kontseilua arautzen duen martxoaren 7ko 5/1989 Dekretuaren 2., 4., 5. eta 8. artikuluetan aurreikusitakoa –dekretu horrek aipatu legea garatzen baitu– eta Euskadiko Eskola Kontseiluaren funtzionamendu-arautegia onartzen duen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 1990eko apirilaren 4ko Aginduaren 5. eta 15. artikuluetan ezarritakoa, honako hau

De acuerdo con lo previsto en los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 13/1988, de 28 de octubre, de Consejos Escolares de Euskadi, 2, 4, 5 y 8 del Decreto 55/1989, de 7 de marzo, por el que se regula el Consejo Escolar de Euskadi, en desarrollo de la anterior Ley, y artículos 5 y 15 de la Orden de 4 de abril de 1990, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Escolar de Euskadi,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Nélida Zaitegi de Miguel andrea izendatzea Euskadiko Eskola Kontseiluko kide –hezkuntza-arloan entzute handia duten lagunen taldeko ordezkari gisa– eta Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakari.

Primero.– Nombrar como miembro del Consejo Escolar de Euskadi, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio en el ámbito educativo y como Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, a doña Nélida Zaitegi de Miguel.

Bigarrena.– Isabel Capanaga Ruiz de Loizaga andrea –Kontseiluan, hezkuntza-arloan entzute handia duten lagunen taldeko ordezkari izan da, orain arte– Euskadiko Eskola Kontseiluko kide-kargutik eta Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakariordearen kargutik kentzea, eta eskerrak ematea egindako lanagatik.

Segundo.– Cesar como miembro del Consejo Escolar de Euskadi, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio en el ámbito educativo y como Vicepresidenta del Consejo Escolar de Euskadi, a doña Isabel Capanaga Ruiz de Loizaga, agradeciéndole los servicios prestados.

Hirugarrena.– María Teresa Ojanguren Villalabeitia andrea Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakariorde izendatzea.

Tercero.– Nombrar como Vicepresidenta del Consejo Escolar de Euskadi, a doña María Teresa Ojanguren Villalabeitia.

Laugarrena.– Xabier Garagorri Yarza jauna Euskadiko Eskola Kontseiluko kide-kargutik kentzea –Kontseiluan, hezkuntza-arloan entzute handia duten lagunen taldeko ordezkari izan da, orain arte–, eta eskerrak ematea egindako lanagatik.

Cuarto.– Cesar como miembro del Consejo Escolar de Euskadi, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio en el ámbito educativo, a don Xabier Garagorri Yarza, agradeciéndole los servicios prestados.

Bosgarrena.– Jaun-andre hauek Euskadiko Eskola Kontseiluko kide izendatzea, hezkuntza-arloan entzute handia duten lagunen taldeko ordezkari gisa:

Quinto.– Nombrar como miembros del Consejo Escolar de Euskadi, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio en el ámbito educativo, a las siguientes personas:

– Javier Laiseca Moneo jauna.

– Don Javier Laiseca Moneo.

– Begoña Pedrosa Lobato andrea.

– Doña Begoña Pedrosa Lobato.

Seigarrena.– Begoña Garamendi Ibarra andrea Euskadiko Eskola Kontseiluko kide-kargutik kentzea, hezkuntza-administrazioaren ordezkari gisa zuen kargua utzi baitu.

Sexto.– Cesar como miembros del Consejo Escolar de Euskadi, por haber cesado como representantes de la administración educativa, a doña Begoña Garamendi Ibarra, agradeciéndole los servicios prestados.

Zazpigarrena.– Lucía Torrealday Berrueco andrea Euskadiko Eskola Kontseiluko kide izendatzea, hezkuntza-administrazioaren ordezkari gisa.

Séptimo.– Nombrar como miembros del Consejo Escolar de Euskadi, en representación de la administración educativa, a doña Lucía Torrealday Berrueco.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honek 2017ko martxoaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, egun hori bat etorriko baita zerbitzuak emateko azken egunarekin.

La presente Orden surtirá efectos el día 1 de marzo de 2017, fecha que coincidirá con el último día de prestación de servicios.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko otsailaren 28a.

Hezkuntzako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2017.

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Análisis documental

Euskadi, bien común