Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

241. zk., 2016ko abenduaren 21a, asteazkena

N.º 241, miércoles 21 de diciembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak

Nombramientos, situaciones e incidencias

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
5433
5433

37/2016 DEKRETUA, abenduaren 12koa, Lehendakariarena, Lan Harremanen Kontseiluko kideak beren kargutik kendu eta kide berriak izendatzeko dena.

DECRETO 37/2016, de 12 de diciembre, del Lehendakari, de cese y nombramiento de las personas miembros de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales.

Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legearen 5. artikuluaren arabera, Lehendakariaren eskumena izango da Lan Harremanen Kontseiluko kideak, sindikatuen eta enpresaburu-konfederazioen ordezkari izango direnak, izendatzea, baina, horretarako, lehenago sindikatuek eta enpresaburu-konfederazioek aukeratu behar dituzte. Bestalde, lege horren 6. artikuluaren arabera, Kontseiluko kideen agintaldia bi urterako izango da; baina, hala ere, berriro ere aukeratu ahal izango dira.

El artículo 5 de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales, atribuye al Lehendakari la facultad de nombrar a las personas miembros del Consejo en representación de las organizaciones y confederaciones sindicales y de las confederaciones empresariales, una vez que sean designadas por éstas. Por su parte, el artículo 6, del mismo texto legal, establece que la duración del mandato de dichas personas será de dos años, sin perjuicio de su reelección.

Lehendakariaren uztailaren 31ko 19/2014 Dekretuaren bitartez, Lan Harremanen Kontseiluko oraingo kideak izendatu ziren. Urriaren 29ko 434/2013 Dekretuaren arabera, Lan Harremanen Kontseiluko buruak izendapenen proposamena aurkeztu du, egindako komunikazioekin, aurkeztutako zerrendekin eta alegazioekin batera.

Por Decreto 19/2014, de 31 de julio, del Lehendakari, se procedió al nombramiento de las personas miembros del actual Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales. Una vez transcurrido el mandato de dos años, y de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 434/2013, de 29 de octubre, el Presidente ha elevado la propuesta de nombramiento, junto con las comunicaciones, relaciones presentadas y alegaciones efectuadas.

Ondorioz, honako hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Sindikatuek eta enpresaburu-konfederazioek aukeratutako Lan Harremanen Kontseiluko kide guztiak kargutik kentzea, agintaldia bukatu baitute:

Artículo 1.– Formalizar el cese de todas las personas miembros de Lan Harremanen Kontseilua/Consejo de Relaciones Laborales designadas por las organizaciones sindicales y las confederaciones empresariales, por haber expirado el período de su mandato:

– Titularrak:

– Titulares:

Eduardo Aréchaga Cilleruelo.

Eduardo Aréchaga Cilleruelo.

Oscar Arenas Velasco.

Oscar Arenas Velasco.

Francisco Javier Azpiazu Lasuen.

Francisco Javier Azpiazu Lasuen.

Maribel Ballesteros Martínez.

Maribel Ballesteros Martínez.

Jaime Fernández Alcedo.

Jaime Fernández Alcedo.

Dolores García García.

Dolores García García.

María José Irastorza Estensoro.

María José Irastorza Estensoro.

Oihan Ostolaza Arruabarrena.

Oihan Ostolaza Arruabarrena.

Fernando Raposo Bande.

Fernando Raposo Bande.

Arantza Ruiz Huidobro.

Arantza Ruiz Huidobro.

Juan Ugarte Aguirrezabal.

Juan Ugarte Aguirrezabal.

Mari Cruz Vicente Peralta.

Mari Cruz Vicente Peralta.

Nerea Zamacola Gárate.

Nerea Zamacola Gárate.

– Ordezkoak:

– Suplentes:

Mikel Anderez Velez.

Mikel Anderez Velez.

Jon Bilbao Saralegui.

Jon Bilbao Saralegui.

Gustavo García Alonso.

Gustavo García Alonso.

Jesús María García de Cos.

Jesús María García de Cos.

Mari Paz García Ortega.

Mari Paz García Ortega.

Enrique González Sal.

Enrique González Sal.

Leire Hernando Suarez.

Leire Hernando Suarez.

Gregorio Martín Benito.

Gregorio Martín Benito.

Marcial Moreta Martínez.

Marcial Moreta Martínez.

Virginia Múgica Conde.

Virginia Múgica Conde.

Aitor Otaola Díaz de Alda.

Aitor Otaola Díaz de Alda.

Alfonso Peraita Merino.

Alfonso Peraita Merino.

Gemma Zuazua Castelló.

Gemma Zuazua Castelló.

2. artikulua.– Honako hauek Lan Harremanen Kontseiluko kide izendatzea.

Artículo 2.– Nombrar a las personas miembros de Lan Harremanen Kontseilua/Consejo de Relaciones Laborales.

– Sindikatuen ordezkariak:

– Designadas en representación sindical:

a) Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) sindikatuak aukeratuak:

a) Por la organización sindical Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB):

– Titularrak:

– Titulares:

Mari Paz García Ortega.

María Paz García Ortega.

Diego Ignacio González Moyano.

Diego Ignacio González Moyano.

– Ordezkoak:

– Suplentes:

Garbiñe Aranburu Irazusta.

Garbiñe Aranburu Irazusta.

Oihan Ostolaza Arruabarrena.

Oihan Ostolaza Arruabarrena.

b) Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi (CC.OO) sindikatuak aukeratuak:

b) Por la Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi (CC.OO):

– Titularrak:

– Titulares:

Dolores García García.

Dolores García García.

Mari Cruz Vicente Peralta.

Mari Cruz Vicente Peralta.

– Ordezkoak:

– Suplentes:

Oscar Arenas Velasco.

Oscar Arenas Velasco.

Gregorio Martín Benito.

Gregorio Martín Benito.

c) UGT-Euskadi sindikatuak aukeratuak:

c) Por la organización sindical UGT de Euskadi:

– Titularrak:

– Titulares:

Maribel Ballesteros Martínez.

Maribel Ballesteros Martínez.

Arantza Ruiz Huidobro.

Arantza Ruiz Huidobro.

– Ordezkoak:

– Suplentes:

Jesús María García de Cos.

Jesús María García de Cos.

Esperanza Morales Quicios.

Esperanza Morales Quicios.

– Euskadiko Enpresaburuen Konfederazioak (Confebask) aukeratuak:

– Designadas en representación empresarial por la Confederación Empresarial Vasca (Confebask):

– Titularrak:

– Titulares:

Eduardo Aréchaga Cilleruelo.

Eduardo Aréchaga Cilleruelo.

Francisco Javier Azpiazu Lasuen.

Francisco Javier Azpiazu Lasuen.

Jaime Fernández Alcedo.

Jaime Fernández Alcedo.

María José Irastorza Estensoro.

María José Irastorza Estensoro.

Fernando Raposo Bande.

Fernando Raposo Bande.

Juan Ugarte Aguirrezabal.

Juan Ugarte Aguirrezabal.

Nerea Zamacola Gárate.

Nerea Zamacola Gárate.

– Ordezkoak:

– Suplentes:

Mikel Anderez Velez.

Mikel Anderez Velez.

Jon Bilbao Saralegui.

Jon Bilbao Saralegui.

Enrique González Sal.

Enrique González Sal.

Leire Hernando Suarez.

Leire Hernando Suarez.

Virginia Múgica Conde.

Virginia Múgica Conde.

Aitor Otaola Díaz de Alda.

Aitor Otaola Díaz de Alda.

Gemma Zuazua Castelló.

Gemma Zuazua Castelló.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan izango ditu ondorioak Dekretu honek.

El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko abenduaren 12an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2016.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común