Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

213. zk., 2009ko azaroaren 5a, osteguna

N.º 213, jueves 5 de noviembre de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Innovación, Comercio y Turismo
5929
5929

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: «Agindua, 2009ko uztailaren 27koa, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena. Horren bitartez, presio-ekipoen Erregelamenduari (PEE/REP) buruzko arauak eman dira».

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden, de 27 de julio de 2009, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de equipos a presión (REP).

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuak 18.2.b) artikuluan xedatzen duenez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarme­nak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa egiteko eskaria testua argitaratzeko agindua eman duen organoak egingo du.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o altera­ción del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Secretaría del Gobierno y Relaciones con el Parlamento. Dichas correcciones se llevarán a cado a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Modu horretako hutsak atzeman dira presio-ekipoen Erregelamenduari (PEE/REP) buruzko arauak ematen diren, 2009ko uztailaren 27ko, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailburuaren Aginduan (2009ko irailaren 11ko EHAA, 175. zenbakia). Hona hemen zuzenketak:

Advertidos errores de dicha índole en la Orden, de 27 de julio de 2009, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por el que se dictan normas en relación con el Reglamento de equipos a presión (REP), publicado en el Boletín Oficial de País vasco n.º 175, de 11 de septiembre de 2009, se procede a su corrección:

Aginduaren azken xedapenetako, lehenengoaren, bigarren zenbakian 2009/4985 (8/35) orrialdean, honakoa dioenean:

En los apartados primero y segundo de la disposición final de la citada orden, en el numero de pagina 2009/4985 (8/35), en el texto en castellano, donde dice:

Enpresa mota Pertsonaleko gutxieneko beharrak Gaitutako teknikari tituludunaren beharra Ezbeharragatiko aseguru polizaren gutxieneko zenbatekoa (euro)

Tipo de empresa Necesidades mínimas de personal Necesidad de técnico/a titulado/a competente Cuantía mínima de la póliza de seguro por siniestro (euros)

1. kategoriako presio-ekipoen instalatzailea (instalazio-proiekturik behar ez duten ekipoak soilik). Soldatzaile homologatua, lotura soldatuak erabiltzen baditu (*). Bai 300.000

Instaladora de equipos a presión de Categoría 1 (Solo equipos que no requieren proyecto de instalación). Soldador/a con homologación si utiliza uniones soldadas (*). Sí 300.000

2. kategoriako presio-ekipoen instalatzailea (edozein ekipo mota) Soldatzailea, titulazio homologatuarekin (*). Ez 600.000

Instaladora de equipos a presión Categoría 2 (Cualquier tipo de equipo). Soldador/a con titulación homologada (*) No 600.000

Honakoa esan behar du:

Debe decir:

Enpresa mota Pertsonaleko gutxieneko beharrak Gaitutako teknikari tituludunaren beharra Ezbeharragatiko aseguru polizaren gutxieneko zenbatekoa (euro)

Tipo de empresa Necesidades mínimas de personal Necesidad de técnico/a titulado/a competente Cuantía mínima de la póliza de seguro por siniestro (euros)

1. kategoriako presio-ekipoen instalatzailea (instalazio-proiekturik behar ez duten ekipoak soilik). Soldatzaile homologatua, lotura soldatuak erabiltzen baditu (*). Ez 300.000

Instaladora de equipos a presión de Categoría 1 (Solo equipos que no requieren proyecto de instalación). Soldador/a con homologación si utiliza uniones soldadas (*). No 300.000

2. kategoriako presio-ekipoen instalatzailea (edozein ekipo mota) Soldatzailea, titulazio homologatuarekin (*). Bai 600.000

Instaladora de equipos a presión Categoría 2 (Cualquier tipo de equipo). Soldador/a con titulación homologada (*) Sí 600.000


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común