Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

206. zk., 2006ko urriaren 27a, ostirala

N.º 206, viernes 27 de octubre de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Iragarpenak

Anuncios

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila
Vivienda y Asuntos Sociales
5339
5339

IRAGARKIA, zenbait ebazpen ofizioz ezeztatzeko egin beharreko entzunaldiaren izapidea jakinarazteko dena. Ebazpen horiek eman ziren, hain zuzen Amnistiari buruzko Legean jasotako kasuen ondorioz askatasun–gabetzea jasan zuten pertsonentzako konpentsazioari buruzko azaroaren 19ko 280/2002 Dekretuaren babespean, otsailaren 14ko 22/2006 Dekretuarekin bat etorriz. Azken dekretuaren bidez, Langile Soldaduen Diziplina Batailoietan askatasun–gabetzea erantsi zitzaien konpentsazio kasuei.

ANUNCIO por el que se notifica el trámite de audiencia previo a la revocación de oficio de diversas resoluciones dictadas al amparo del Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía, y del Decreto 22/2006, de 14 de febrero, por el que se incluyó entre los supuestos de compensación la privación de libertad padecida en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5 artikuluarekin bat etorriz, eranskinean aipatzen diren espedienteetan entzunaldiaren izapidea jakinarazten alferrik saiaturik eta azaroaren 19ko 280/2002 Dekretuaren babespean emandako ebazpenak ezeztatu aurretik, izapide hori ezagutzera ematen da. Honela dio, hitzez hitz, esapideak:

De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación del trámite de audiencia en los expedientes que se relacionan en el anexo que se acompaña, y con carácter previo a la revocación de las resoluciones dictadas al amparo del Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, se hace público dicho trámite, cuyo contenido literal es el que sigue:

"Aztertu egin da Amnistiari buruzko Legean jasotako kasuen ondorioz askatasun–gabetzea jasan zuten pertsonentzako konpentsazioari buruzko azaroaren 19ko 280/2002 Dekretuaren babespean izapidetutako espedientea, otsailaren 14ko 22/2006 Dekretuarekin bat etorriz. Azken dekretuaren bidez, Langile Soldaduen Diziplina Batailoietan askatasun–gabetzea erantsi zitzaien konpentsazio kasuei.

"Visto el expediente tramitado al amparo del Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía, y del Decreto 22/2006, de 14 de febrero, por el que se incluyó entre los supuestos de compensación la privación de libertad padecida en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Kontuan harturik Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 105.1 artikuluak xedatzen duela herri–administrazioek edozein unetan erreboka ditzaketela kargak ezartzen dituzten edo inoren kalterako diren beren egintzak, beti ere, errebokazio hori ez bada legeek onartzen ez duten jaregite edo salbuespena, edo berdintasun–printzipioaren, interes publikoaren edo ordenamendu juridikoaren aurkakoa ez bada.

Considerando que el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Kasu honetan, Administrazioak bere kabuz erabiliko du emandako ebazpena errebokatzeko ahalmena, aipatutako legea betez. Hori dela eta,

Entendiendo que en este supuesto la Administración va a ejercer de oficio la facultad de revocar la resolución dictada en el mismo, en virtud del citado precepto,

ERABAKI DUT:
ACUERDO:

Interesdunaren iritzia entzutea, azaroaren 19ko 280/2002 eta otsailaren 14ko 22/2006 dekretuen babespean izapidetutako espedientean emandako ebazpena errebokatzea dela–eta alegatu beharrekotzat jotzen dituen dokumentu eta justifikazio guztiak alega ditzan hamar egun balioduneko epean.

Se procede a dar audiencia al/la interesado/a para que, en un plazo de diez días hábiles, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes en referencia a la revocación de la resolución dictada en el expediente tramitado al amparo de los Decretos 280/2002 y 22/2006.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN."

JAVIER MADRAZO LAVÍN."

Vitoria–Gasteiz, 2006ko urriaren 6a.

En Vitoria–Gasteiz, a 6 de octubre de 2006.

Zerbitzu zuzendaria,

El Director de Servicios,

MIKEL ARANA ETXEZARRETA.

MIKEL ARANA ETXEZARRETA.

ERANSKINA / ANEXO

ERANSKINA / ANEXO

Espediente–zenbakia	Eskatzailearen izen–deiturak	Errepresaliatuaren izen–deiturak

Espediente–zenbakia	Eskatzailearen izen–deiturak	Errepresaliatuaren izen–deiturak

N.º de expediente	Nombre y apellidos del/la solicitante	Nombre y apellidos del/la represaliado/a

N.º de expediente	Nombre y apellidos del/la solicitante	Nombre y apellidos del/la represaliado/a

167	Máximo Arranz Gómez	Máximo Arranz Gómez

167	Máximo Arranz Gómez	Máximo Arranz Gómez

558	Pilar Larrañaga Errasti	Jesús Alberdi Zubizarreta

558	Pilar Larrañaga Errasti	Jesús Alberdi Zubizarreta

1013	Isabel Zamalloa Apraiz	Jesús Arce Garitagoitia

1013	Isabel Zamalloa Apraiz	Jesús Arce Garitagoitia

1404	Doroteo Arribas del Valle	Doroteo Arribas del Valle

1404	Doroteo Arribas del Valle	Doroteo Arribas del Valle

1805	Jesús Eguizabal Echave	Jesús Eguizabal Echave

1805	Jesús Eguizabal Echave	Jesús Eguizabal Echave

1866	Encarnación Beldarrain Olalde	José Luis Epelde Aramburu

1866	Encarnación Beldarrain Olalde	José Luis Epelde Aramburu

2285	María Dolores Vila Escusoro	Antonio Mayor Gil

2285	María Dolores Vila Escusoro	Antonio Mayor Gil

2720	Emilia Echave Arana	Joaquín Ercilla San Sebastián

2720	Emilia Echave Arana	Joaquín Ercilla San Sebastián

2908	Nicolas Arce Alacano	Nicolas Arce Alacano

2908	Nicolas Arce Alacano	Nicolas Arce Alacano

3002	Matías Jurado Muñoz	Matías Jurado Muñoz

3002	Matías Jurado Muñoz	Matías Jurado Muñoz

3018	Salvador Collantes Ruiz	Salvador Collantes Ruiz

3018	Salvador Collantes Ruiz	Salvador Collantes Ruiz

3035	Pedro Larrauri Macuaga	Pedro Larrauri Macuaga

3035	Pedro Larrauri Macuaga	Pedro Larrauri Macuaga

3102	Pilar López de Abechuco Hidalgo	Fernando Aldama Ugarte

3102	Pilar López de Abechuco Hidalgo	Fernando Aldama Ugarte

3111	Angela San Martín Domínguez	Máximo García Zorrilla

3111	Angela San Martín Domínguez	Máximo García Zorrilla

3190	Matilde Eraso Múgica 	Eusebio Zubillaga Ugalde

3190	Matilde Eraso Múgica 	Eusebio Zubillaga Ugalde

3496	Feliciano Iñiguez Valdivieso	Feliciano Iñiguez Valdivieso

3496	Feliciano Iñiguez Valdivieso	Feliciano Iñiguez Valdivieso

3674	Josefa Bilbao Irazabal	Matías Basterretxea Goikoetxea

3674	Josefa Bilbao Irazabal	Matías Basterretxea Goikoetxea

3965	Amelia Del Castillo Eguiguren	José Mendiola Aranzasti

3965	Amelia Del Castillo Eguiguren	José Mendiola Aranzasti

4827	Juan Herrera Allende	Juan Herrera Allende

4827	Juan Herrera Allende	Juan Herrera Allende

4937	Isabel Garayo Zalbide	Enrique Escuza Lecue

4937	Isabel Garayo Zalbide	Enrique Escuza Lecue

5277	Inocencio Zaldumbide Bermúdez 	Inocencio Zaldumbide Bermúdez

5277	Inocencio Zaldumbide Bermúdez 	Inocencio Zaldumbide Bermúdez

5381	M.ª Luisa Abaroa Erkiaga	Fausto Valencia Ibarra

5381	M.ª Luisa Abaroa Erkiaga	Fausto Valencia Ibarra

5437	Paula Beitia Bidegain	Anastasio Yarza Egaña

5437	Paula Beitia Bidegain	Anastasio Yarza Egaña

5670	M.ª del Carmen Agurbide Basurto	Luis Rebolledo Alvarez

5670	M.ª del Carmen Agurbide Basurto	Luis Rebolledo Alvarez

5762	Eusebio Ricardo Oñate Diaus	Eusebio Ricardo Oñate Diaus

5762	Eusebio Ricardo Oñate Diaus	Eusebio Ricardo Oñate Diaus

5898	M.ª Brígida Lazkonotegi Aramendi	Rafael López Rios

5898	M.ª Brígida Lazkonotegi Aramendi	Rafael López Rios

6052	Emilia Gorrochategui Uribe 	Juan Trueba Arruza

6052	Emilia Gorrochategui Uribe 	Juan Trueba Arruza

6075	Celia Mateo Rueda	Andrés Mendia Galíndez

6075	Celia Mateo Rueda	Andrés Mendia Galíndez

6194	Josefa Barrenechea Osa	Jose María Alcorta Urbistondo

6194	Josefa Barrenechea Osa	Jose María Alcorta Urbistondo

6401	Luisa Vidaurrazaga Aurrechoechea 	Vicente Fernández Mijangos

6401	Luisa Vidaurrazaga Aurrechoechea 	Vicente Fernández Mijangos

6433	Martín Ochoa Zubiate 	Martin Ochoa Zubiate

6433	Martín Ochoa Zubiate 	Martin Ochoa Zubiate

6869	Celestino Iglesias Zorita	Celestino Iglesias Zorita

6869	Celestino Iglesias Zorita	Celestino Iglesias Zorita

7143	Ignacio Aramburu Alpeitia	Ignacio Aramburu Alpeitia

7143	Ignacio Aramburu Alpeitia	Ignacio Aramburu Alpeitia

7269	Jesusa Ojanguren Sustacha	Ignacio Iturregui Garay

7269	Jesusa Ojanguren Sustacha	Ignacio Iturregui Garay

7783	Rosina Azanza Huarte 	Vicente Azanza Huarte

7783	Rosina Azanza Huarte 	Vicente Azanza Huarte

7941	Manuel Brau Imaz	Manuel Brau Imaz

7941	Manuel Brau Imaz	Manuel Brau Imaz

8139	Pedro Blanco Amundarain	Pedro Blanco Amundarain

8139	Pedro Blanco Amundarain	Pedro Blanco Amundarain

8456	Eugenio Diego Aramburu	Eugenio Diego Aramburu

8456	Eugenio Diego Aramburu	Eugenio Diego Aramburu


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común