Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

206. zk., 2005eko urriaren 28a, ostirala

N.º 206, viernes 28 de octubre de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Agintariak eta Langileria

Autoridades y Personal

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
5316
5316

346/2005 DEKRETUA, urriaren 25ekoa, Kabinetearen sailburuordea izendatzen duena.

DECRETO 346/2005, de 25 de octubre, por el que se nombra Viceconsejera de Gabinete.

Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18. artikuluko j) idatz-zatian, 26. artikuluko 6. paragrafoan eta 29. artikuluan ezarritakoaren arabera, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2005eko urriaren 25ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, apartado j), 26, apartado 6, y 29 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de octubre de 2005,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Idoia Otaegui Aizpurua andrea Kabinetearen sailburuorde izendatzea.

Artículo 1.– Nombrar Viceconsejera de Gabinete a D.ª Idoia Otaegui Aizpurua.

2. artikulua.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

Artículo 2.– El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko urriaren 25ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de octubre de 2005.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común