Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

21. zk., 2004ko otsailaren 2a, astelehena

N.º 21, lunes 2 de febrero de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
593
593

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko ebazpenarena: "Ebazpena, 2/2003 zenbakikoa, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak 2003ko martxoaren 17an 2/2002 erregistro zenbakia duen eskumen-arazoaren inguruan emandakoa; Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki-erakundeen Aurrekontuei buruzko Foru Arau-proiektuarekin du zerikusia, eta Eusko Jaurlaritzak eskatu zuen".

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución 2/2003 de 17 de marzo de 2003, adoptada por el Pleno de la Comisión Arbitral, en la Cuestión de Competencia registrada con el núm. 2/2002, planteada por el Gobierno Vasco en relación con el Proyecto de Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen 155/1993 Dekretuak 24.1 artikuluan xedatzen duenez, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari dagokio aldizkarian argitaratutako testuetan egindako tipografia edo inprimaketa hutsak zuzentzea, nahiz bere kabuz nahiz doakion organo edo erakundeak eskatuta, baldin eta hutsek xedapenen esanahia aldatu edo horiei buruzko zalantzak sortzen badituzte.

El artículo 24.1 del Decreto 155/1993, por el que se regula el Boletín Oficial del País Vasco, establece que la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento rectificará de oficio o a instancia del órgano o entidad interesado los errores tipográficos o de impresión que se produzcan en la inserción de los textos publicados, siempre que supongan alteración o modificación del sentido de los mismos o puedan suscitar dudas al respecto.

Aipatutakoen moduko huts bat egin da Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak 2003ko martxoaren 17an 2/002 erregistro-zenbakia duen eskumen-arazoaren gainean hartutako 2/2003 Ebazpenaren testuan (2003ko urriaren 20ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 204 zk.). Arazoa, bestalde, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki-erakundeen Aurrekontuei buruzko Foru Arau-proiektuari dagokio, eta Eusko Jaurlaritzak eskatu zuen. Akatsaz ohartuta, beraz, honako hau zuzendu behar da:

Advertidos errores de dicha índole en el texto de la Resolución 2/2003 de 17 de marzo de 2003, adoptada por el Pleno de la Comisión Arbitral, en la Cuestión de Competencia registrada con el núm. 2/2002, planteada por el Gobierno Vasco en relación con el Proyecto de Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 204 de 20 de octubre de 2003, se procede a su oportuna corrección:

- Izenburuan, 19791. orrialdean, hau dio:

– En el título, página 19791, donde dice:

"EBAZPENA, 2/2003 zenbakikoa, …"

"RESOLUCIÓN 2/2003 de 17 de marzo de 2003 …"

Eta honako hau esan behar du:

debe decir:

"ERABAKIA, 2/2003 zenbakikoa, …"

"DECISIÓN 2/2003 de 17 de marzo de 2003 …"

- Halaber, tituluaren ostean ezabatu egin behar da 2/03 EBAZPENA.

– Asimismo, tras el título, debe omitirse RESOLUCIÓN 2/03.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común