Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

191. zk., 2000eko urriaren 4a, asteazkena

N.º 191, miércoles 4 de octubre de 2000


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
4314
4314

EBAZPENA, 2000ko irailaren 4koa, Industria eta Meategiak Administratzeko zuzendariarena, gas galdaradun instalazio indibidualetan konbustioak sortutako gasek hustuketa bidea lehendik dauden eraikuntzen aireztapen patioetan dutenean bete beharreko behin-behineko jarraibideak ematen dituena.

RESOLUCIÓN de 4 de setiembre de 2000, del Director de Administración de Industria y Minas, por la que se dictan Instrucciones Provisionales de aplicación a las evacuaciones a patios de ventilación en edificios existentes de los productos de la combustión procedentes de instalaciones individuales con calderas a gas.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2000ko uztailaren 12ko Aginduak gasezko ur-berogailu eta galdaren instalazio indibidualetan konbustioak sortutako gasen hustuketa arautzen du. Agindu horretako 3.4 artikuluaren arabera, lehendik dauden eraikuntzen aireztapen patioetan gutxieneko neurriak eta baldintzak arautzea beharrezkoa da, horrela gas galdaradun instalazio indibidualetan konbustioak sortutako gasen hustuketak onargarriak izan daitezen.

En aplicación del artículo 3.4 de la Orden de 12 de julio de 2000 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales procedentes de calderas y calentadores a gas, es necesario regular las dimensiones mínimas y las condiciones de los patios de ventilación de los edificios existentes, para que puedan admitir descargas de los productos de la combustión procedentes de instalaciones individuales con calderas a gas.

Gai horri buruzko kezkak, gas banatzaile enpresaren batek zenbait irizpide ezartzea edo UNE 60670 Arauaren 5.2.2. ataleko zehaztapenetan adierazitako eran arazo hau borondatez konpontzea eragin du. Gaur egun, kontuan hartu beharreko irizpideak barne hartzen dituzten berariazko azterketa teknikoak egiten ari dira.

La preocupación por esta materia ha llevado a establecer ciertos criterios por parte de alguna empresa distribuidora de gas, o a tratar de solucionar éste problema de forma voluntaria en los términos indicados en la Norma UNE 60670-6 en su apartado 5.2.2. Actualmente se están realizando estudios técnicos específicos que contemplen los criterios a tener en cuenta.

Azterketa horiek eduki eta balioztatu arte, eragindako erabiltzaileen segurtasun egokia bermatzeko irizpideak, behin behingoz, ezartzea beharrezkoa da.

Hasta que se dispongan de los citados estudios y se proceda a realizar su valoración, es necesario establecer, de forma provisional, criterios que garanticen la adecuada seguridad de los usuarios afectados.

Legezko agindu horiek nahiz horiekin bat datozen eta ezargarriak diren gainontzeko xedapenak kontuan hartuta, honakoa

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1.– Patioaren gutxieneko azalera.

1.– Superficie mínima del patio.

Gas galdaren instalazio berrietan konbustioak sortutako gasen hustuketarako lehendik dauden eraikuntzen aireztapen patioak erabiltzen badira, horien oineko azalera, metro karratutan neurtuta, gutxienez patio horretara husten duten irteera instalatuen kopuruaren berdina izan beharko da.

En caso de utilizar patios de ventilación en edificios existentes para la evacuación de los productos de la combustión, procedentes de nuevas instalaciones con calderas a gas, deberán tener al menos una superficie en planta, medida en metros cuadrados, de valor igual al número de salidas instaladas que desemboquen en dicho patio.

Patioak ez baditu aipatutako gutxieneko neurri horiek betetzen, hustuketak eraikuntzaren estalkitik egin beharko dira, 2000ko uztailaren 12ko Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren Aginduaren 2. artikuluan adierazten den baldintzetan.

Si el patio no dispone de las dimensiones mínimas indicadas, las evacuaciones deberán realizarse por la cubierta del edificio, en las condiciones indicadas en el artículo 2 de la Orden de 12 de julio de 2000 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

2.– Patioaren goiko irekiera.

2.– Abertura superior del patio.

Aireztapen patioak goiko aldetik estali ahal izango dira, betiere kanpoaldearekin gutxienez oineko azaleraren %25eko komunikazio azalera iraunkorra uzten bada. Edozelan ere, gutxienez 4 metro karratuko azalera uzti beharko da.

Los patios de ventilación podrán cubrirse en su parte superior, siempre que dejen libre una superficie permanente de comunicación con el exterior de al menos el 25% de su sección en planta, con un mínimo de 4 metros cuadrados.

Vitoria-Gasteiz, 2000ko irailaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de setiembre de 2000.

Industria eta Meategiak Administratzeko zuzendaria,

Director de Administración de Industria y Minas,

RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA.

RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común