Etxeko arnasketa terapiak: EAEtik kanporako aldi baterako lekualdatzea.

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Osasuna


Egitura atal kudeatzailea

Bizkaiko Lurralde-Zuzendaritza


Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren estaldurapekoak diren Etxeko Arnasketa Terapia programan sartuta dauden lagunei, EAEtik kanporako aldi baterako lekualdatzeetan tratamendu jarraipena segurtatzea

Nori Zuzendua

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren estaldurapekoak diren eta Etxeko Arnasketa Terapia programan sartuta dauden lagunak, EAEtik kanpora aldi baterako joango direnak.

Araudia

1030/2006 Errege Dekretua, irailaren 15ekoa, Osasun sistema nazionaleko zerbitzu erkideen zerrenda eta horren eguneratze-prozedura ezartzekoa (2006ko irailaren 16ko 222 zk.dun BOE).


Harremanak norekin

Arabako Lurralde Zuzendaritza
Asistentzia Sanitarioko Unitatea Tlfnoa.: 945 017110

Bizkaiko Lurralde Zuzendaritza
Aseguramendu eta Kontratazioko Zuzendariordetza Tlfnoa.: 944 031723

Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza
Kontzertu Unitatea Tlfnoak.: 943 022 065 / 943 022 056

Osasun Saila
Ikuskaritza Medikoa Tlfnoa.: 945 019273

Erantsi beharreko agiriak

Osakidetzako Neumologia Zerbitzuak egindako Mediku txostena, pazientearen jarraipen klinikoari buruzkoa.Bertan, tratamendua, diagnostikoa, modalitate terapeutikoa eta tratamendu erregimena azalduko dira.


Dagokion tasa

Ez dago

Eskabideak Aurkezteko Epea

Ez dago


Eskabideak aurkezteko lekua

ARABAKO LURRALDE ZUZENDARITZA
Olaguibel kalea, 38
01004 Vitoria-Gasteiz

BIZKAIKO LURRALDE ZUZENDARITZA
Alameda Rekalde, 39 A

48008 Bilbao

GIPUZKOAKO LURRALDE ZUZENDARITZA
Sancho El Sabio kalea, 35
20010 Donostia-San Sebastian

Tramiteen deskripzioa

Destino erkidegoko prestazioaren kontrol sanitario arduradunari jakinarazi. (Destinoko Osasun Zerbitzua).

Zerbitzua emango duen enpresa kontzertatuari jakinarazi


Egitura Atal Ebazlea

Osasun Lurralde Zuzendaritzak


Ebazteko epea

Eskabide egingo den unean emango da baimena.

Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Auzibide zibilera jo aurreko administrazio erreklamazioa


Formularioak

Ez dago.

Bestelako Agiriak

Ez dago


Oharrak

Prozedura hau hiru Lurralde Zuzendaritzen eta Osasun Finantziazio eta Kontratazioko Zuzendaritzaren erantzukina da.

Eskabidea aurretiaz egitea gomendatzen da (15 egun)

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

19/06/2009