Contratación

 

 

I Atala: sarrera

Argitaratze-data

2008/09/15


Izapideen egoera

Aurkezteko epean


Aurretiko iragarkia

BOPV


II Atala: Ahalorde esleitzailea

Ahalorde esleitzailea

Eusko Jaurlaritza


Erakunde bultzatzailea

Herrizaingoa


Kontratazio organoa

Herrizaingoaren Zerbitzu Zuzendaria


Izapidea Tramitatzen duen Erakundea

Herrizaingoa


Kontratazio Mahaia

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Informazioa eskuratzea

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa

Donostia kalea 1 - E aldea - solairuartea

Vitoria-Gasteiz, 01010

Telefonoa: 945-018898

Telefaxa: 945-018749

E-maila: c-lopez@ej-gv.es

Web orria: www.contratacion.info

 


III Atala: Kontratuaren xedea

Kontratu mota

Zerbitzuak


Kontratuaren gaia

Zerbitzuak


Espedientearen kodea

S-176/08


Kontratuaren xedea

Herrizaingo Sailburuordetzaren eta Saileko organo horizontalen egonaldi eta joan-etorrietarako zerbitzua.


CPV Kodeak

63516000

Ataletan banatuta

Ez


Aldaerak onartuko al dira?

Ez


Estimatutako balio osoa luzapenak barne

170.000

Balio estimatuaren BEZ : 17.000


Hasierako Kontratuaren balioa (lehenengo urtea)

10.000

Kontratuaren hasierako balioaren BEZ : 1.000


Kontratuaren iraupena edo betetzeko epea

2008ko azaroaren 26tik 2009ko abenduaren 31ra arte.


Bideratze mota

Arrunta


Prozedura

Irekia


Modua

Lehiaketa publikoa


Eskaerak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Eskura entregatu geharko dira Kontratazioan, Donostia kaleko 1ean, edo, bestela, postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatu eta jakinarazi beharko zaio kontratazio organoari, telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizin bi horiek betetzan ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotazeko jarritako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik egutegiko hamar egun igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.

Vitoria-Gasteiz 01010

 


Aurkezteko epea

2008/10/01 10:00 (ak) arte


IV Atala: Informazio teknikoa, ekonomikoa, finantzarioa

Eskatutako gordailuak eta bermeak

Behin betiko bermearen zenbatekoa : 7.650


Administrazioaren klausula bereziak

Clausulas Administrativas  


Oinarri teknikoen plegua

Pliego Bases Técnicas  


V Atala: izapideen egoera

Behin-behineko esleipenaren data

2008/10/29


Behin behineko esleipenaren argitaratze-data

29/10/2008


Ebazpenak

Resolución provisional