Contratación

 

 

I Atala: sarrera

Argitaratze-data

2010/08/31


Izapideen egoera

Aurkezteko epean


II Atala: Ahalorde esleitzailea

Ahalorde esleitzailea

Eusko Jaurlaritza


Erakunde bultzatzailea

Herrizaingoa


Kontratazio organoa

Kudeaketa Ekonomiko eta Kontratazio Zuzendaria


Izapidea Tramitatzen duen Erakundea

Herrizaingoa


Kontratazio Mahaia

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Informazioa eskuratzea

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Konatratazioa.

Donostia kalea, 1- E aldea - solairuartea

Vitoria-Gasteiz, 01010

Telefonoa: 945-018898

Telefaxa: 945-018749

E-maila: c-lopez@ej-gv.es

Web Orria: www.contratacion.info


III Atala: Kontratuaren xedea

Kontratu mota

Hornidurak


Kontratuaren gaia

Bulegorako altzariak eta materialak


Espedientearen kodea

PE-262/10


Kontratuaren xedea

Bilboko Kale Nagusiko 81.eko, bulegoak altzariz hornitzeko.


CPV Kodeak

361210005

361114202

Ataletan banatuta

Bai


Aldaerak onartuko al dira?

Ez


Estimatutako balio osoa luzapenak barne

176.590,-

Balio estimatuaren BEZ : 31.786,20,-


Hasierako Kontratuaren balioa (lehenengo urtea)

176.590,-

Kontratuaren hasierako balioaren BEZ : 31.786.20,


Kontratuaren iraupena edo betetzeko epea

Esleitutako gaiak entregatzeko epea 30 egun naturalekoa izango da, hornidura-kontratua izenpetzen den egunetik aurrera. Halere, obra berri bat denez, Administrazioak ikusten badu ezinezkoa dela epe horretan eskuratzea eta muntatzea, eskuratzeko gaiak enpresa esleipendunak gordeku ditu, gehienez ere 90 egun naturalez ezintzasuna komunikatzen zaion egunetik hasi eta entregatzea eta muntatzea posible den arte.


Bideratze mota

Arrunta


Prozedura

Irekia


Modua

Lehiaketa publikoa


Eskaerak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Eskura entregatu beharko dira Kontratazioan (Donostia kalea 1) edo, bestela, epe barruan postaz bidali beharko dira, baina egun horregan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatzeaz gain, kontratazio-organoari jakinarazi beharko azio telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun natural igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.

Vitoria-Gasteiz, 01010

 


Aurkezteko epea

2010/09/15 10:00 (ak) arte


Buletinetan iragarkia

BOPV  


Oharrak

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Baliabide Tekniko eta Azpiegituren Zuzendaritza.


IV Atala: Informazio teknikoa, ekonomikoa, finantzarioa

Eskatutako gordailuak eta bermeak

Behin betiko bermearen zenbatekoa : 8.829,50,-


Administrazioaren klausula bereziak

Claúsulas Administrativas  

Carátula  


Oinarri teknikoen plegua

Pliego de Bases Técnicas  

Anexo I  

Anexo II  

Oferta  

Muestras  


V Atala: izapideen egoera