Contratación

 

 

I Atala: sarrera

Argitaratze-data

2010/03/08


Izapideen egoera

Behin betiko esleituta


II Atala: Ahalorde esleitzailea

Ahalorde esleitzailea

Eusko Jaurlaritza


Erakunde bultzatzailea

Herrizaingoa


Kontratazio organoa

Herrizaingo Sailburua


Izapidea Tramitatzen duen Erakundea

Herrizaingoa


Kontratazio Mahaia

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Informazioa eskuratzea

Landa Planos.

Alda Mazarredo, 10

Bilbao, 48001

Telefonoa: 94-4230256

Posta Elektronikoa: c-lopez@ej-gv.es


III Atala: Kontratuaren xedea

Kontratu mota

Obrak


Kontratuaren gaia

Eraikuntzak


Espedientearen kodea

PE-045/10


Kontratuaren xedea

Eraberritzeko obrak kontratatzeko Bilbaoko Kale Nagusiko 81eko lehenengo solairuan.


CPV Kodeak

452000009

Ataletan banatuta

Ez


Aldaerak onartuko al dira?

Ez


Estimatutako balio osoa luzapenak barne

1.321.397,10

Balio estimatuaren BEZ : 211.423,58


Hasierako Kontratuaren balioa (lehenengo urtea)

1.321.397,10

Kontratuaren hasierako balioaren BEZ : 211.423,58


Kontratuaren iraupena edo betetzeko epea

6 hilabete, Zuinketa egiaztatzeko akta sinatzen denetik.


Bideratze mota

Urgentea


Prozedura

Irekia


Modua

Lehiaketa publikoa


Eskaerak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Eskutan entregatu beharko dira Kontratazioan. Donostia kaleko 1ean, edo, bestela, postaz bidali beharko dira, baina posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatu eta jakinarazi beharko zaio kontratazio organoari, telex, telefax edo telegrama baten bidez. Bi baldintza horiek ez baldin badira betetzen edo bidali izanaren berri ematen duten jakinarazpena proposamenak jasotzeko jarritako epea amaitu ostean jasotzen bada, eskaintza hori ez da onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.

Vitoria-Gasteiz, 01010


Aurkezteko epea

2010/03/22 10:00 (ak) arte


Buletinetan iragarkia

BOPV  


IV Atala: Informazio teknikoa, ekonomikoa, finantzarioa

Eskatutako gordailuak eta bermeak

Behin betiko bermearen zenbatekoa : 44.877,02,-


Administrazioaren klausula bereziak

Carátula  

Claúsulas Administrativas  


Oinarri teknikoen plegua

Recoger documentación  


V Atala: izapideen egoera

Behin-behineko esleipenaren data

2010/05/17


Behin behineko esleipenaren argitaratze-data

20/05/2010


Ebazpenak

Adjudicación provisional  


Behin behineko esleipenen laburpena

Enpresa :ELECNOR, S.A.

Prezioa :1.041.146,84,-

Epea :31/12/10


Behin betiko esleipen data

2010/06/01


Behin betiko esleipenaren argitaratze-data

2010/06/09


Behin betiko ebazpena

Adjudicación definitiva  


Behin betiko esleipenen laburpena

Enpresa :ELECNOR, S.A.

Prezioa :1.41.146,84,-

Epea :31/12/10