Contratación

 

 

I Atala: sarrera

Argitaratze-data

2010/10/04


Izapideen egoera

Aurkezteko epean


II Atala: Ahalorde esleitzailea

Ahalorde esleitzailea

Eusko Jaurlaritza


Erakunde bultzatzailea

Herrizaingoa


Kontratazio organoa

Kudeaketa Ekonomiko eta Kontratazio Zuzendaria


Izapidea Tramitatzen duen Erakundea

Herrizaingoa


Kontratazio Mahaia

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Informazioa eskuratzea

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Donostia kalea 1-E aldea- solairuartea.

Vitoria-Gasteiz, 01010

Telefonoa: 945 01 88 98

Telefaxa: 945 01 87 49

e-maila: c-lopez@ej-gv.es


III Atala: Kontratuaren xedea

Kontratu mota

Zerbitzuak


Kontratuaren gaia

Informatika eta telekomunikazioetako ekipamendu eta instalazioak mantentzeko eta konpontzeko zerbitzuak


Espedientearen kodea

M-306/10


Kontratuaren xedea

Meteorologia-sentsoreak kalibratzeko.


CPV Kodeak

504330009

Ataletan banatuta

Ez


Aldaerak onartuko al dira?

Ez


Estimatutako balio osoa luzapenak barne

152.542,37

Balio estimatuaren BEZ : 27.457,63


Hasierako Kontratuaren balioa (lehenengo urtea)

152.542,37

Kontratuaren hasierako balioaren BEZ : 27.457,63


Kontratuaren iraupena edo betetzeko epea

2011ko abenduaren 31 arte.


Bideratze mota

Arrunta


Prozedura

Irekia


Modua

Lehiaketa publikoa


Eskaerak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Eskura entregatu beharko dira Kontratazioan. (Donostia kalea 1) edo, bestela, epe barruan postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatzeaz gain, kontratazio-organoari jakinarazi beharko zaio telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko jarritako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun natural igaro eta jaso ez badira, ez dina inola ere onartuko.

Vitoria-Gasteiz, 01010


Aurkezteko epea

2010/11/04 10:00 (ak) arte


IV Atala: Informazio teknikoa, ekonomikoa, finantzarioa

Eskatutako gordailuak eta bermeak

Behin betiko bermearen zenbatekoa : 7.627,12


Administrazioaren klausula bereziak

Carátula  

Cláusulas Administrativas  


Oinarri teknikoen plegua

Pliego Bases Técnicas  


V Atala: izapideen egoera