Herritarren segurtasunaren eta delinkuentziaren inguruko alderdiei buruzko iritzia biltzeko zundaketa.

 

Kontratu mota

Aholkularitza eta laguntza eta zerbitzuak


Kontratu gaia

Inkestak, datuak hartzea eta antzeko zerbitzuak


Saila / Erakunde Autonomiaduna

Herrizaingoa


Espedientea izapidetuko duen bulegoa

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Kontratuaren xedea

Herritarren segurtasunaren eta delinkuentziaren inguruko alderdiei buruzko iritzia biltzeko zundaketa.


Oinarrizko aurrekontua

Guztira: hogeita lau mila eta bostehun (24.500) euro.


Expedientea

GC-222/07


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Donostia kalea 1, E aldea - solairuartea.

Vitoria-Gasteiz, 01010

Telefonoa: 945-018898

Telefaxa: 945-018749

E-posta: c-lopez@ej-gv.es

Web orria: www.contratacion.info


Eskabideak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Eskura entregatu beharko dira Kontratazioan, Donostia kaleko 1ean, edo, bestela, epe barruan postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatzeaz gain, kontratazio-organoari jakinarazi beharko zaio telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun natural igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.

Vitoria-Gasteiz, 01010

 


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2007ko urriaren 15a, 13:00ak baino lehen.


Iragarpena

EHAA


Administrazio baldintza partikularrak

Administrazio baldintza partikularrak


Oinarri Teknikoen Agiria

Oinarri Teknikoen Agiria


Oharrak

Espediente honetan kontratazio elektronikorako prozedura erabiltzeko baimena eman da www.contratacion.info edo www.euskalnet.net helbidearen bidez.

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza.


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

28/09/2007