Gabonetako Umeen Parkean Bilbon Herrizaingo Sailak jarri nahi duen erakustokia diseinatzeko eta egiteko kontratua.

 

Kontratu mota

Aholkularitza eta laguntza eta zerbitzuak


Kontratu gaia

Bestelako zerbitzuak


Saila / Erakunde Autonomiaduna

Herrizaingoa


Espedientea izapidetuko duen bulegoa

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Kontratuaren xedea

Gabonetako Umeen Parkean Bilbon Herrizaingo Sailak jarri nahi duen erakustokia diseinatzeko eta egiteko kontratua.


Oinarrizko aurrekontua

Gehieneko aurrekontua hogeita hamasei mila (36.000,-) eurokoa da.


Expedientea

GC-205/07.


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

EUSKO JAURLARITZA-Herrizaingo Saila-Kontratazioa.

Donostia kalea 1 - E aldea -solairuartea.

Vitoria-Gasteiz 01010.

www.contratacion.info ó www.euskalnet.net/contratacion

Telefonoa: 945-01 88 98 ó 945-01 87 73

Telefaxa: 945-01 87 49

E-mail: e-satrustegi@ej-gv.es 


Eskabideak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza-Herrizaingo Saila-Kontratazioa.

Eskura entregatu beharko dira kontratazioan, Donostia kaleko 1ean, edo, bestela, epe barruan postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatzeaz gain, kontratazio-organoari jakinarazi beharko zaio telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun natural igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2007ko irailaren 14a, 10:00ak baino lehen.

 


Iragarpena

EHAA


Administrazio baldintza partikularrak

Administrazio Baldintza partikularrak


Oinarri Teknikoen Agiria

Oinarri Teknikoen Agiria


Oharrak

Informazio teknikoa: Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza.

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila-Kontratazioa.


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

04/09/2007