Contratación

 

 

I Atala: sarrera

Argitaratze-data

2010/07/16


Izapideen egoera

Aurkezteko epean


II Atala: Ahalorde esleitzailea

Ahalorde esleitzailea

Eusko Jaurlaritza


Erakunde bultzatzailea

Herrizaingoa


Kontratazio organoa

Kudeaketa Ekonomiko eta Kontratazio Zuzendaria


Izapidea Tramitatzen duen Erakundea

Herrizaingoa


Kontratazio Mahaia

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Informazioa eskuratzea

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Donostia kalea 1, -E aldea- solairuartea.

Vitoria-Gasteiz, 01010

Telefonoa: 945-018898

Telefaxa: 945-018749

E-maila: c-lopez@ej-gv.es

Web orria: www.contratacion.info


III Atala: Kontratuaren xedea

Kontratu mota

Zerbitzuak


Kontratuaren gaia

Irrati eta telebista zerbitzuak


Espedientearen kodea

C-246/10


Kontratuaren xedea

Publizitate-guneak planifikatu eta erosteko zerbitzuak.


CPV Kodeak

744000003

Ataletan banatuta

Ez


Aldaerak onartuko al dira?

Ez


Estimatutako balio osoa luzapenak barne

118.644,07

Balio estimatuaren BEZ : 21.355,93


Hasierako Kontratuaren balioa (lehenengo urtea)

118.644,07

Kontratuaren hasierako balioaren BEZ : 21.355,93


Kontratuaren iraupena edo betetzeko epea

2010eko abenduaren 31 arte.


Bideratze mota

Arrunta


Prozedura

Irekia


Modua

Lehiaketa publikoa


Eskaerak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza - Herizaingo Saila - Kontratazioa.

Eskura entregatu beharko dira Kontratazioan (Donostia kalea 1) edo, bestela, epe barruan postaz bidali beharko dira, bina egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatzeaz gain, kontratazio-organoari jakinarazi beharko zaio telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko jarritako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dina onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun natural igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.

Vitoria-Gasteiz, 01010


Aurkezteko epea

2010/08/02 10:00 (ak) arte


Buletinetan iragarkia

Iragarkia  


IV Atala: Informazio teknikoa, ekonomikoa, finantzarioa

Eskatutako gordailuak eta bermeak

Behin betiko bermearen zenbatekoa : 5.932,20


Administrazioaren klausula bereziak

Carátula  

Claúsulas Administrativas  


Oinarri teknikoen plegua

Pliego Bases Técnicas  

Anexo  


V Atala: izapideen egoera