Taloitegi eta DIN A-4 modalitateetako botika-errezetak egin eta horietaz hornitzearen kontratazioa.

 

Kontratuaren xedea

Taloitegi eta DIN A-4 modalitateetako botika-errezetak egin eta horietaz hornitzea.


Oinarrizko aurrekontua

960.000,00.- euro.


Expedientea

C03/002/2007


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

Kontratazio Batzorde Nagusia. Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.

01010 Vitoria-Gasteiz, Araba.

Telefonoa: 945 01 89 31

Faxa: 945 01 90 18

Posta elektronikoaren helbidea: o-bolinaga@ej-gv.es

Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko azken eguna: 2007ko maiatzaren 10a.


Eskabideak aurkezteko lekua

Kontratazio Batzorde Nagusia. Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.

01010 Vitoria-Gasteiz, Araba.


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2007ko maiatzaren 11a, 10:00ak arte.


Iragarpena

2007ko apirilaren 23ko EHAAren iragarkia.


Administrazio baldintza partikularrak

Karatula (pdf, 37,9 kb).
 
Administrazio Alorreko Berariazko Klausulen Plegua (pdf, 96,2 kb).
 
Bolante P-3.1 (pdf, 392 kb).
 
Bolante P-3 eskukoa (pdf, 318 kb).
 
Eskukoaren azala P-3.1 (pdf, 4,74 mb).
 
Eskukoaren azala P-3 (pdf, 1,98 mb).
 
Eskukoaren atzeko aldea P-3.1 (pdf, 4,36 mb).
 
Eskuko errezibu P-3.1 (pdf, 1,37 mb).
 
Errezibu P-3.1 A4 (pdf, 488 kb).
 
Errezibu P-3 A4 (pdf, 564 kb).
 
Bolante-errezeta P-3.1 A4 (pdf, 1,33 mb).
 
Bolante-errezeta P-3 A4 (pdf, 959 kb).
 
Eskuko errezetaren atzeko aldea P-3 (pdf, 4,29 kb).
 
Eskuko errezeta P-3.1 (pdf, 1,07 mb).
 
Eskuko errezetaren atzeko aldea (pdf, 627 kb).
 
Eskuko errezibu P-3 (pdf, 1,61 mb).

 


Oinarri Teknikoen Agiria

Oinarri Teknikoen Plegua (pdf, 44,5 kb).

Oharrak

Ez dago.


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

22/03/2007