Herrizaingo Sailaren menpeko Arabako eta Bizkaiko osasun zerbitzuek eman beharreko osasun laguntza, errehabilitazioa eta peritazioa.

 

Kontratu mota

Aholkularitza eta laguntza eta zerbitzuak


Kontratu gaia

Mediko eta osasun jarduerak


Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ogasun eta Herri Administrazioa


Espedientea izapidetuko duen bulegoa

Kontratazio Batzorde Nagusia - Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza


Kontratuaren xedea

Herrizaingo Sailaren menpeko Arabako eta Bizkaiko osasun zerbitzuek eman beharreko osasun laguntza, errehabilitazioa eta peritazioa.


Oinarrizko aurrekontua

884.000,00,- euro, 4 lotetan zatita:

Lote 1: 204.000,00.- euro.

Lote 2: 50.000,00.- euro.

Lote 3: 470.000,00.- euro.

Lote 4: 160.000,00.- euro.


Expedientea

C02/071/2007


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

Kontratazio Batzorde Nagusia. Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Donostia-San Sebastián, 1 Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz

Telefono Zbkia.: 945 01 89 27

Fax Zbkia.: 945 01 90 18

Posta elektronikoaren helbidea: ab-perez@ej-gv.es

Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko azken eguna: 2008ko otsailaren 15a.


Eskabideak aurkezteko lekua

Kontratazio Batzorde Nagusia. Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Donostia-San Sebastián, 1 Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2008ko otsailaren 18ko EHAAren iragarkia, 10:00ak arte.


Iragarpena

2008ko otsailaren 1eko EHAAren iragarkia(pdf).


Administrazio baldintza partikularrak

Karatula (pdf, 76,4 kb).

Administrazio Alorreko Berariazko Klausulen Plegua (pdf, 280 kb).

Abal eredua (pdf, 14,8 kb).


Oinarri Teknikoen Agiria

Oinarri Teknikoen Plegua (pdf, 88,2 kb).


Oharrak

Ez dago.


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

01/02/2008