Herrizaingo Sailaren menpeko zentroetako sistema elektronikoak eta kontrol-sistemak mantentzeko kontratua.

 

Kontratu mota

Aholkularitza eta laguntza eta zerbitzuak


Kontratu gaia

Ondare higiezinen kontserbazio eta mantentze lanen zerbitzuak


Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ogasun eta Herri Administrazioa


Espedientea izapidetuko duen bulegoa

Kontratazio Batzorde Nagusia - Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza


Kontratuaren xedea

Herrizaingo Sailaren menpeko zentroetako sistema elektronikoak eta kontrol-sistemak mantentzeko kontratua.


Oinarrizko aurrekontua

1.000.000,00.- euro.


Expedientea

C02/067/2007


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

Kontratazio Batzorde Nagusia. Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Donostia-San Sebastián, 1 Lakua II

01010 Vitoria-Gasteiz

Telefono Zbkia.: 945 01 89 31

Fax Zbkia.: 945 01 90 18

Posta elektronikoaren helbidea: a-jimenez@ej-gv.es

Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko azken eguna: 2008ko otsailaren 4a.


Eskabideak aurkezteko lekua

Kontratazio Batzorde Nagusia. Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Donostia-San Sebastián, 1 Lakua II

01010 Vitoria-Gasteiz


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2008ko otsailaren 5a, 10:00ak arte.


Iragarpena

2008ko urtarrilaren 8ko EHAAren iragarkia (pdf).


Administrazio baldintza partikularrak

Karatula (pdf, 44,7 kb).

Administrazio Alorreko Berariazko Klausulen Plegua (pdf, 152 kb).

Abal eredua (pdf, 17 kb).


Oinarri Teknikoen Agiria

Oinarri Teknikoen Plegua (pdf, 15,2 kb).


Oharrak

Espediente hau kontratazio elektronikoaren bidez egin daiteke.


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

08/01/2008