Bizkaiko Trafiko Ordezkaritzako barneko espazioak eta instalazioak eraberritzeko eta egoikitzeko obrak.

 

Kontratu mota

Obrak


Kontratu gaia

Eraikuntzak


Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ogasun eta Herri Administrazioa


Espedientea izapidetuko duen bulegoa

Kontratazio Batzorde Nagusia - Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza


Kontratuaren xedea

Bizkaiko Trafiko Ordezkaritzako barneko espazioak eta instalazioak eraberritzeko eta egoikitzeko obrak.


Oinarrizko aurrekontua

1.879.136,07.- euro.


Expedientea

C01/011/2007


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

Landa Planos Kopistegia

Alameda Mazarredo, 10

48001 Bilbao

Telefono Zbkia.: 94 423 02 56

Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko azken eguna: 2007ko azaroaren 14a.


Eskabideak aurkezteko lekua

Kontratazio Batzorde Nagusia. Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.

01010 Vitoria-Gasteiz


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2007ko azaroaren 15a, 10:00ak arte.


Iragarpena

2007ko azaroaren 19ko EHAAren iragarkia (pdf).

Administrazio baldintza partikularrak

Karatula (pdf, 35,3 kb).
 
Administrazio Alorreko Berariazko Klausulen Plegua (pdf, 130 kb).
 
Abal eredua (pdf, 11,4 kb).

Oinarri Teknikoen Agiria

Landa Planos Kopistegian eskuratuko ahal dira.


Oharrak

Ez dago.


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

19/10/2007