TETRA teknologia duten terminalak eskuratzeko.

 

Kontratu mota

Hornidurak


Kontratu gaia

Telekomunikazioetarako tresnak


Saila / Erakunde Autonomiaduna

Herrizaingoa


Espedientea izapidetuko duen bulegoa

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Kontratuaren xedea

TETRA teknologia duten terminalak eskuratzeko.


Oinarrizko aurrekontua

Laurehun eta hamasei mila (416.000,00) euro, lote hauetan banaturik:

1. Lotea: terminal eramangarriak eta osagarriak: 270.400,00 euro.

2. Lotea: emisoreak eta osagarrial: 145.600,00 euro.

 


Expedientea

AE-209/07.


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

Eusko Jaurlaritza-Herrizaingo Saila-Kontratazioa.

Donostia kalea 1 -E aldea - solairuartea. Vitoria-Gasteiz 01010.

Telefonoak.: 945-01 88 98 ó 945-01 87 73

Telefaxa.: 945-01 87 49

E-posta: e-satrustegi@ej-gv.es 


Eskabideak aurkezteko lekua

Eusko Jarularitza-Herrizaingo Saila-Kontratazioa.

Eskura entregatu beharko dira kontratazioan, Donostia kaleko 1ean, edo, bestela, epe barruan postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatzeaz gain, kontratazio-organoari jakinarazi beharko zaio telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun natural igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2007ko irailaren 14a, 10:00ak baino lehen.


Iragarpena

Diario Oficial de la Unión Europea (DO/S): 2007-07-18.

EHAA: 2007-08-29.

B.O.E.: 2007-07-28.


Administrazio baldintza partikularrak

Cláusulas Administrativas Particulares


Oinarri Teknikoen Agiria

Pliego de Bases Técnicas


Oharrak

Ekipoek hartu eta gutxienez beste zazpi urtean (7) ordezkoak izango dituzten konpromisoa hartuko du kontratistak.

Halaber, Herrizaingo Sailaren irrati mugikorraren sare digitalak arian-arian hartuko dituen zerbitzu berrien euskarrek beharko duten softwarea eguneratzeko behar dena badela eta hornituko duela bermatu behar du kontratistak.


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

29/08/2007