Euskadiko arroek uholde-garaian duten jokabidearen inguruko informazioa biltzeko kontratua.

 

Kontratu mota

Aholkularitza eta laguntza eta zerbitzuak


Kontratu gaia

Bestelako azterlanak eta informeak


Saila / Erakunde Autonomiaduna

Herrizaingoa


Espedientea izapidetuko duen bulegoa

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Kontratuaren xedea

Euskadiko arroek uholde-garaian duten jokabidearen inguruko informazioa biltzeko kontratua.


Oinarrizko aurrekontua

Berrogeita zortzi mila (58.000,-) eurokoa izango da kontratuaren gehieneko aurrekontua.


Expedientea

AE-163/07.


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

EUSKO JAURLARITZA. HERRIZAINGO SAILA- Kontratazioa.

Donostia Kalea 1, E aldea, solairuartekoa.

VITORIA-GASTEIZ 01010.

Telefonoa: 945-01 88 98, 945-01 87 73.

Telefaxa: 945-01 87 49.

E-maila: e-satrustegi@ej-gv.es

www.euskadi.net

 


Eskabideak aurkezteko lekua

EUSKO JAURLARITZA-HERRIZAIGO SAILA-Kontratazioa.

Eskura entregatu beharko dira Kontratazioan, Donostia kaleko 1ean, edo bestela, postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan eskaintza posta-bulegoan zein egunetan jarrri den egiaztatu eta jakinarazi beharko zaio kontratazio-organoari, telex, telefax edo telegrama baten bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintzak jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan jasotzen bada bidalketaren komunikazioa, eskaintza ez da onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun natural igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.

VITORIA-GASTEIZ 01010.

 


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2007ko ekainaren 20a, 10:00ak baino lehen.

 


Iragarpena

EHAA


Administrazio baldintza partikularrak

Administrazio-Baldintza Partikularren Plegua


Oinarri Teknikoen Agiria

Oinarri Teknikoen Plegua


Oharrak

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila-Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritza.


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

05/06/2007