EAEn arrisku kimikoa dagoen inguruetan herritarrei abisu akustikoak emateko sistemen mantentze-lanak kontratatzeko.

 

Kontratu mota

Aholkularitza eta laguntza eta zerbitzuak


Kontratu gaia

Segurtasun eta suten aurkako ekipamendu eta instalazioen mantentze eta konpontze lanak


Saila / Erakunde Autonomiaduna

Herrizaingoa


Espedientea izapidetuko duen bulegoa

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Kontratuaren xedea

EAEn arrisku kimikoa dagoen inguruetan herritarrei abisu akustikoak emateko sistemen mantentze-lanak kontratatzeko.


Oinarrizko aurrekontua

Guztira: hirurogeita hamabost mila (75.000) euro, bi urtekotan banatuta:

2008. urtea: hogeita hamabost mila (35.000) euro.

2009. urtea: berrogei mila (40.000) euro .


Expedientea

AE-018/08


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Donostia kalea 1, E aldea - solairuartea .

Vitoria-Gasteiz, 01010

Telefonoa: 945-018898

E-posta: c-lopez@ej-gv.es

Web orria: www.contratación.info


Eskabideak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Helbidea: eskura entregatu beharko dira Kontratazioan, Donostia kaleko 1ean, edo, bestela, postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatu eta hakinarazi beharko zaio kontratazio organoari, telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik egutegiko hamar egun igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.

Vitoria-Gasteiz, 01010

 


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2008ko urtarrilaren 22a, 10:00ak baino lehen.


Iragarpena

EHAA


Administrazio baldintza partikularrak

Cláusulas Administrativas Particulares


Oinarri Teknikoen Agiria

Pliego de Bases Técnicas

Anexo I


Oharrak

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritza .


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

07/01/2008