Contratación

 

 

I Atala: sarrera

Argitaratze-data

2009/04/29


Izapideen egoera

Behin betiko esleituta


Aurretiko iragarkia

BOPV


II Atala: Ahalorde esleitzailea

Ahalorde esleitzailea

Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia


Erakunde bultzatzailea

Zuzendaritza


Kontratazio organoa

Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiaren Zuzendaria


Izapidea Tramitatzen duen Erakundea

Herrizaingoa


Kontratazio Mahaia

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Informazioa eskuratzea

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Donostia kalea, 1-E aldea. solairuartea.

Viotria-Gasteiz, 01010

Telefonoa: 945-018898, 945-018773

Telefaxa: 945-018749

e-maila: n-elkoroiribe@ej-gv.es

www.euskadi.net


III Atala: Kontratuaren xedea

Kontratu mota

Aholkularitza eta laguntza eta zerbitzuak


Kontratuaren gaia

Informatika eta telekomunikazioetako ekipamendu eta instalazioak mantentzeko eta konpontzeko zerbitzuak


Espedientearen kodea

A-135/09


Kontratuaren xedea

Euskal Herriko Polizia Ikastegiaren informatika-sistemaren euskarria.


CPV Kodeak

50320000

Ataletan banatuta

Ez


Aldaerak onartuko al dira?

Ez


Estimatutako balio osoa luzapenak barne

81896,55

Balio estimatuaren BEZ : 13103,45


Hasierako Kontratuaren balioa (lehenengo urtea)

24137,93

Kontratuaren hasierako balioaren BEZ : 3862,07


Kontratuaren iraupena edo betetzeko epea

Kontratuaren gehienezko iraupena: 24 hilabete, kontratua sinatzen denetik.


Bideratze mota

Arrunta


Prozedura

Irekia


Modua

Lehiaketa publikoa


Eskaerak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila.

Eskura entregatu beharko dira Kontratazioan (Donostia kalea 1) edo, bestela, epe barruan postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatzeaz gain, kontratazio-organoari jakinarazi beharko zaio telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun natural igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.

Vitoria-Gasteiz, 01010

 


Aurkezteko epea

2009/05/15 10:00 (ak) arte


Oharrak

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Euskal Herrko Poliziaren Ikastegia.


IV Atala: Informazio teknikoa, ekonomikoa, finantzarioa

Eskatutako gordailuak eta bermeak

Behin betiko bermearen zenbatekoa : 4094,83


Administrazioaren klausula bereziak

Claúsulas administrativas  

Claúsulas administrativas  

Anexo Económico  


Oinarri teknikoen plegua

Bases técnicas  


V Atala: izapideen egoera

Behin-behineko esleipenaren data

2009/06/24


Behin behineko esleipenaren argitaratze-data

25/06/2009


Ebazpenak

Adjudicación provisional  


Behin behineko esleipenen laburpena

Enpresa :BILBOMÁTICA S.L.

Prezioa :95000

Epea :31/12/2011


Behin betiko esleipen data

2009/07/13


Behin betiko esleipenaren argitaratze-data

2009/07/13


Behin betiko ebazpena

Adjudicación definitiva  


Behin betiko esleipenen laburpena

Enpresa :BILBOMATICA, S.A.

Prezioa :95.000

Epea :31/12/09