Euskal Herriko Poliziaren Ikastegirako ekoizpen handiko kolorezko fotokopiagailu/inprimagailu digitala eskuratzeko.

 

Kontratu mota

Hornidurak


Kontratu gaia

Informazioaren, bere gailu eta programen tratamendurako tresneria eta sistemen erosketa eta alokairua


Saila / Erakunde Autonomiaduna

Herrizaingoa


Espedientea izapidetuko duen bulegoa

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Kontratuaren xedea

Euskal Herriko Poliziaren Ikastegirako ekoizpen handiko kolorezko fotokopiagailu/inprimagailu digitala eskuratzeko.


Oinarrizko aurrekontua

Guztira: hogeita hamabost mila (35.000) euro, BEZa barne.


Expedientea

A-134/08


Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Donostia Kalea 1 -E aldea- solairuartea.

Vitoria-Gasteiz, 01010

Telefonoa: 945-018898

Telefaxa: 945-018749

E-maila: c-lopez@ej-gv.es


Eskabideak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Eskura entregatu beharko dira Kontratazioan, Donostia kaleko 1ean, edo, bestela, postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatu eta jakinarazi beharko zaio kontratazio organoari, telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko jarritako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik egutegiko hamar egun igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.

Vitoria-Gasteiz, 0101 0

 


Aurkezteko azken eguna (Eguna eta ordua)

2008ko maiatzaren 28a, 10:00ak baino behen.


Iragarpena

EHAA


Administrazio baldintza partikularrak

Administrazio Baldintza Partikularrak


Oinarri Teknikoen Agiria

Oinarri Teknikoen Agiria

Anexo I

Oharrak

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia .


Abisua

Estos datos son de carácter informativo. En todo caso, son los textos publicados en el BOPV y los pliegos que se pueden retirar en las Oficinas Administrativas los que tienen validez jurídica.


Azken aldaketa data

13/05/2008