Osasun-prestakuntza espezializatuko tutore nagusia izateko berrakreditatzea (2024)

[osasun-prestakuntza-espezializatua-tutoreak-berrakreditazioa]

Deskribapena


Xedea

Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan osasun-prestakuntza espezializatuko tutore nagusiak berrakreditatzea.

2008ko otsailaren 8ko 183/2008 Errege Dekretuak osasun-zientzietako espezialitateak finkatzen eta sailkatzen ditu, eta osasun prestakuntza espezializatuko alderdi konkretu batzuk garatzen ditu. Bada, errege-dekretu horrek 12.2 artikuluan ezartzen duenaren arabera, autonomia erkidegoek, tutoreen gaitasunak egokiak direla eta mantendu egingo direla bermatzeko, tutoreak akreditatzeko eta akreditazio horiek aldian-aldian berritzeko ebaluazio-prozedura batzuk arautuko dituzte, hala baitago ezarrita 2003ko azaroaren 21eko 44/2003 Legearen 10.1 eta 3. artikuluetan. Horretarako, kontuan hartuko dira, besteak beste, espezialista moduan esperientzia jarraitua izatea, irakaskuntzan esperientzia izatea, etengabeko prestakuntzako jarduerak, ikerkuntzako eta kalitatearen hobekuntzako jarduerak, eta irakaskuntza metodologietan prestakuntza espezifikoa izatea. Kontuan izango dira, halaber, kalitateari buruzko ebaluazioen emaitzak, eta lortutako gogobetetzea neurtzeko inkesten emaitzak.

Aurrekontuko zuzkidura

0 €

Nori dago zuzenduta


Osasun-zientzietako espezialistei, baldin eta osasun-prestakuntza espezializatuko tutoretza nagusiko eginkizunak egiteko akreditatu eta izendatu badituzte, emandako azken akreditazioa indarrean dagoen bitartean egoiliarrei tutoretza eman badiete, tutoretza-funtzioak betetzen jarraitu nahi badute, eta akreditaziorako eskatzen diren betekizun guzti-guztiak betetzen badituzte, baina indarraldia 2024an amaituko da.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Osasuna / Osasun Sailburuordetza > Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

  • Osasuna / Osasun Sailburuordetza > Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1055717

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Oharra: BERRAKREDITATZEKO eskabidea egin aurretik, egiaztatu AKREDITAZIOAREN indarraldia noiz den; iraungita badago, beste AKREDITAZIO bat egin behar duzu.
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzako Irakaskuntza eta Garapen Profesionaleko Zerbitzuak jakinarazpena egin eta hurrengo egunean hasiko da eskabideak aurkezteko epea. Jakinarazpen horren bidez, akreditazioak 2024an iraungitzen dituzten tutoreei jakinaraziko zaie. Akreditazioak iraungi baino bost hilabete lehenago egingo da jakinarazpen hori, gutxienez.

Izapidetzea elektronikoko abiarazi behar da. Izapidetzearen jarraipena, "Nire karpeta" ataletik jarraitu behar da.

1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.

a) Egindako tutoretza-jarduerei buruzko txostena. (Interesatuek Tutore memoria burutzeko gida (PDF, 182 KB) dute).
b) Tutoretza-helburuen proiektua (hobekuntza-plana).

2. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora ("Eskabidea" botoian sakatuz).

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak ebazpen arrazoitu eta esanbidezkoa emango du, eskatutako akreditazioa onartzeko edo ukatzeko, eskabidea aurkeztu eta hiru hilabeteko epean.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Ez onartzea

Beste tramite batzuk