Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren programa.

LABURPENA
Titulua:
Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren programa.
Xedea:
Finantzaketa-lerroa eratzea enpresa txiki eta ertainentzat, banakako enpresaburuentzat eta profesional autonomoentzat, eta finantzaketa hori eskuratzeko baldintzak eta prozedura arautzea. Lerro horren helburua da bankuaren finantzaketa lortu ahal izatea zirkulatzailearen beharrak estaltzeko, epe laburrerako zorra berritzeko eta epe laburrerako zorra epe ertain eta luzerako zorrera egokitu ahal izateko.

Bankuaren finantzaketa hori gauzatzeko, Elkarrekiko Berme Baltzuek abalatutako maileguak eta lehentasunezko interes-tasen baldintzak erabiliko dira.

Diru kopurua:
-
Araudia:
 • 41/2010 DEKRETUA, otsailaren 9koa (EHAA Zk. 32/2010)
  otsailaren 9koa, enpresa txiki eta ertainentzako, banako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren
  programa garatzen duena.
 • AGINDUA, 2010eko otsailaren 18koa, (EHAA Zk. 45/2010)
  Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena. Horren bidez argitara eman da enpresa txiki eta ertainentzako, banako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren programaren deialdia; otsailaren 9ko 41/2010 Dekretuak garatu eta arautu
  du programa hori.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomia eta Ogasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Finantza Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Ekonomia eta Ogasuna
Egitura atal ebazlea:
Finantza Zuzendaritza
Bertan emandako harreta:
ELKARGI, EBB  www.elkargi.es

Egoitza nagusia: Mikeletegi pasealekua 50.
20009 Donostia-San Sebastián
Telefonoa: 943 30 90 60
Helbide elektronikoa:elkargi@elkargi..es

Arabako Eskualde Zuzendaritza: Posta 24, 1.a
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 23 12 12
Helbide elektronikoa: earaba@elkargi.es

Bizkaiko Lurralde Zuzendaritza: Plaza Biribila 4, 2.a
48001 Bilbao
Telefonoa: 94 423 82 28
Helbide elektronikoa:ebizkaia@elkargi.es

Durangoko bulegoa: Landako etorbidea 4, Elkartegia, 102.
48200 Durango.
Telefonoa: 94 621 57 63
Helbide elektronikoa:edurango@elkargi.es

Gipuzkoako Eskualde Zuzendaritza: Mikeletegi pasealekua 50.
20009 Donostia-San Sebastián
Telefonoa: 943 30 91 77
Helbide elektronikoa:egipuzko@elkargi.es

Bergarako bulegoa: Ibergarai kalea 30, behea.
20570 Bergara
Telefonoa: 943 77 70 74
Helbide elektronikoa: ebergara@elkargi.es

OINARRI, Sociedad de Garantía para la Economía Social, EBB  www.oinarri.es

Egoitza nagusia: E-3 eraikina, 2. solairua, Arabako Teknologi Parkea.
Miñao. 01510 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 29 82 80
Helbide elektronikoa:sgr@oinarri.es

Bizkaiko ordezkaritza: Navarra eraikina, Nafarroa kalea 6, 3. dep. 6.
48001 Bilbao
Telefonoa: 944 24 87 08
Helbide elektronikoa:bizkaia@oinarri.es

Itzuli ELKARGI, EBB  www.elkargi.es

Egoitza nagusia: Mikeletegi pasealekua 50.
20009 Donostia-San Sebastián
Telefonoa: 943 30 90 60
Helbide elektronikoa:elkargi@elkargi..es

Arabako Eskualde Zuzendaritza: Posta 24, 1.a
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 23 12 12
Helbide elektronikoa: earaba@elkargi.es

Bizkaiko Lurralde Zuzendaritza: Plaza Biribila 4, 2.a
48001 Bilbao
Telefonoa: 94 423 82 28
Helbide elektronikoa:ebizkaia@elkargi.es

Durangoko bulegoa: Landako etorbidea 4, Elkartegia, 102.
48200 Durango.
Telefonoa: 94 621 57 63
Helbide elektronikoa:edurango@elkargi.es

Gipuzkoako Eskualde Zuzendaritza: Mikeletegi pasealekua 50.
20009 Donostia-San Sebastián
Telefonoa: 943 30 91 77
Helbide elektronikoa:egipuzko@elkargi.es

Bergarako bulegoa: Ibergarai kalea 30, behea.
20570 Bergara
Telefonoa: 943 77 70 74
Helbide elektronikoa: ebergara@elkargi.es

OINARRI, Sociedad de Garantía para la Economía Social, EBB  www.oinarri.es

Egoitza nagusia: E-3 eraikina, 2. solairua, Arabako Teknologi Parkea.
Miñao. 01510 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 29 82 80
Helbide elektronikoa:sgr@oinarri.es

Bizkaiko ordezkaritza: Navarra eraikina, Nafarroa kalea 6, 3. dep. 6.
48001 Bilbao
Telefonoa: 944 24 87 08
Helbide elektronikoa:bizkaia@oinarri.es

Telefono bidezko harreta:
ELKARGI, EBB  www.elkargi.es

Egoitza nagusia: Mikeletegi pasealekua 50.
20009 Donostia-San Sebastián
Telefonoa: 943 30 90 60
Helbide elektronikoa:elkargi@elkargi..es

Arabako Eskualde Zuzendaritza: Posta 24, 1.a
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 23 12 12
Helbide elektronikoa: earaba@elkargi.es

Bizkaiko Lurralde Zuzendaritza: Plaza Biribila 4, 2.a
48001 Bilbao
Telefonoa: 94 423 82 28
Helbide elektronikoa:ebizkaia@elkargi.es

Durangoko bulegoa: Landako etorbidea 4, Elkartegia, 102.
48200 Durango.
Telefonoa: 94 621 57 63
Helbide elektronikoa:edurango@elkargi.es

Gipuzkoako Eskualde Zuzendaritza: Mikeletegi pasealekua 50.
20009 Donostia-San Sebastián
Telefonoa: 943 30 91 77
Helbide elektronikoa:egipuzko@elkargi.es

Bergarako bulegoa: Ibergarai kalea 30, behea.
20570 Bergara
Telefonoa: 943 77 70 74
Helbide elektronikoa: ebergara@elkargi.es

OINARRI, Sociedad de Garantía para la Economía Social, EBB  www.oinarri.es

Egoitza nagusia: E-3 eraikina, 2. solairua, Arabako Teknologi Parkea.
Miñao. 01510 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 29 82 80
Helbide elektronikoa:sgr@oinarri.es

Bizkaiko ordezkaritza: Navarra eraikina, Nafarroa kalea 6, 3. dep. 6.
48001 Bilbao
Telefonoa: 944 24 87 08
Helbide elektronikoa:bizkaia@oinarri.es

TRAMITAZIOAK
Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren programa aa

Finantzaketa-lerroa eratzea enpresa txiki eta ertainentzat, banakako enpresaburuentzat eta profesional autonomoentzat, eta finantzaketa hori eskuratzeko baldintzak eta prozedura arautzea. Lerro horren helburua da bankuaren finantzaketa lortu ahal izatea zirkulatzailearen beharrak estaltzeko, epe laburrerako zorra berritzeko eta epe laburrerako zorra epe ertain eta luzerako zorrera egokitu ahal izateko.

Bankuaren finantzaketa hori gauzatzeko, Elkarrekiko Berme Baltzuek abalatutako maileguak eta lehentasunezko interes-tasen baldintzak erabiliko dira.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

1.- Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten enpresa txiki eta ertainak (ETE), baldin eta hurrengo baldintzak betetzen badituzte:
- Ustiapen ekonomikoa egitea.
- 250 langile baino gutxiago edukitzea.
- Urteko negozio-bolumena 50 milioi eurotik gorakoa ez izatea, edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez izatea.
- Zuzenean edo zeharka, haren kapitalaren % 25 edo gehiagoko partaidetza ez izatea aurretik adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duen enpresa batek edo batzuek batera.

Jarduera ekonomikoko sektore guztiek jaso ahal izango dute finantzaketa. Hala ere, ezin izango dira onuradun izan erakunde eta sozietate publikoak, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, finantza-erakundeak (JEZen 81, 82, 831 eta 832. epigrafeak) eta higiezin izaerakoak (JEZen 833, 834 eta 861.1 epigrafeak).

Finantzaketa eskuratu ahal izateko enpresa ezin da egon krisi egoeran, Europako Batzordearen 2004/C 244/02 Komunikazioan ezarritakoa betez (EEAO, 2004/10/01ekoa); horrez gain, enpresak egunean izan behar ditu foru-aldundiekiko eta gizarte-segurantzarekiko betebeharrak.

2.- Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten banakako enpresaburu eta profesional autonomoak, baldin eta hurrengo baldintzak betetzen badituzte:
- Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzaren Araubide berezian alta emanda izatea.
- PFEZri lotutako jarduera ekonomikoen edo profesionalen bidez etekinak lortzea.

Jarduera ekonomikoko sektore guztiek jaso ahal izango dute finantzaketa. Hala ere, ezin izango dira onuradun izan higiezin izaerako jarduerak egiten dituztenak (JEZen 833, 834 eta 861.1 epigrafeak).

Ezinbestekoa izango da foru-aldundiekiko eta gizarte-segurantzarekiko betebeharrak egunean edukitzea.

Betebeharrak:
– Ustiapen ekonomikoa egitea.
– 250 langile baino gutxiago edukitzea.
– Urteko negozio-bolumena
50 milioi eurotik gorakoa ez izatea, edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez izatea.
– Zuzenean edo zeharka, haren kapitalaren % 25 edo gehiagoko partaidetza ez izatea aurretik adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duen enpresa batek edo batzuek batera.
Aurretiaz adierazitakoaren beste edozein interpretazio egiteko, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/CE Gomendioan (EEAO, L124, 2003ko maiatzaren 20koa) enpresa txiki eta ertainen definizioari buruz ezarritakoa edo gomendio hori ordeztu edo aldatzeko xedapenak hartuko dira kontuan.
Halaber, elkarrekiko berme-baltzuen bitartez antolatutako bermeen onuradun izan ahal izango dira baltzu horiek abalatutako bazkideak izan daitezkeen enpresak, elkarrekiko berme-baltzuen araubide juridikoari buruzko martxoaren 11ko 1/1994 Legearen 1. eta 2. artikuluetan ezarritakoaren arabera.
2.– Jarduera ekonomikoko sektore guztiek jaso ahal izango dute finantzaketa. Hala ere, ezin dira onuradun izan erakunde eta sozietate publikoak, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, finantza enpresak (EJZko 81., 82., 831., eta 832. epigrafeak) eta higiezin izaerakoak (EJZko 833., 834. eta 861.1 epigrafeak).
3.– Finantzaketa eskuratu ahal izateko enpresa ezin da egon krisi egoeran, Europako Batzordearen 2004/C 244/02 Komunikazioan ezarritakoa betez (EEAO, 2004ko urriaren 1ekoa); horrez gain, enpresak egunean izan behar ditu foru-aldundiekiko eta gizarte-segurantzarekiko betebeharrak.
PRESTAZIOA
Dotazioa:

Honako hauek izango dira finantza-eragiketen baldintzak:

- Abalatutako eragiketa bakoitzeko gutxienezko zenbatekoari dagokionez, 50.000 eurokoa izango da ETEentzat eta 10.000 eurokoa autonomoentzat.
- Abalatutako onuradun bakoitzeko gehienezko zenbatekoari dagokionez, 600.000 eurokoa izango da ETEentzat eta 100.000 eurokoa autonomoentzat.
- Baliabidea: mailegua.
- Epea: 3 urte. Zenbateko nagusiaren gehienezko gabealdia: urte 1. Hiru hilean behingo interes eta amortizazioak, amaitutako epeetan.
- Aplikatu beharreko interes-tasa hiru hilabeterako Euribor gehi % 1,50eko tartea izango da, hiru hilean behin berrikusteko.
- Ez zaio bestelako komisio edo gastu gehigarririk aplikatuko maileguari.
- Elkarrekiko berme-baltzu batek abalatuko ditu maileguak. Abalaren kostuari dagokionez, azterketa-komisioa % 0,15ekoa izango da, eta abal-komisioa % 0,50ekoa (urtero).

TRAMITEAK
Eskaera:
Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren programa aa
Bertara joanda
Formularioak:
Formularioak (Eskaera)
Dekretuaren eranskina
Dokumentazioa:
 • Erantsi beharreko agiriak

  Enpresa txiki eta ertainek:
  - Eskabidea, eranskineko F1P formularioan jasotako ereduaren arabera.

  - Eskatzailearen ordezkari izateko ahalordearen fotokopia.

  - Eskabidean jasotzen diren alderdiak egiazkoak direla dioen aitorpen arduratsua (eranskineko F2P formularioa).

  Ikuskaritza-bisitan egiaztatu ahal izango dira eta honako hauek dira, hain zuzen ere:

  Eskabidea egin aurreko ekitaldiaren abenduaren 31n plantilan zegoen langile kopurua, hilabete horretako TC1aren arabera.

  Fakturazio-zifra, eskabidea egin aurreko ekitaldiaren abenduaren 31n.

  Urteko balantze orokorraren zifra, eskabidea egin aurreko ekitaldiaren abenduaren 31n.

  Zuzenean edo zeharka, haren kapitalaren % 25 edo gehiagoko partaidetza ez izatea enpresa txiki edo ertaina ez den enpresa batek edo batzuek batera.

  - Foru-aldundiekiko zerga-betebeharrak egunean dituela dioen ziurtagiria.

  - Foru Aldundiaren ziurtagiria, enpresak alta emanda duen jarduera ekonomikoen gaineko zergaren epigrafea azaltzen duena.

  - Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela dioen ziurtagiria.

  - Azken ekitaldietako urteko kontuak.

  - Pasibo galdagarria finantzatzeko beharrizanen deskribapen-memoria. Enpresak egin behar du (eranskineko F3 formularioa).


  Banakako enpresaburuek eta profesional autonomoek:

  - Eskabidea, eranskineko F1A formularioan jasotako ereduaren arabera.

  - Eskabidean jasotzen diren alderdiak egiazkoak direla dioen aitorpen arduratsua (eranskineko F2A formularioa).

  - Foru-aldundiekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela dioen ziurtagiria.

  - Foru Aldundiaren ziurtagiria, eskatzaileak alta emanda duen jarduera ekonomikoen gaineko zergaren epigrafea azaltzen duena.

  - Eskatzailearen ondasunen aitorpena.

  - 2009. urteko diru-sarrera eta gastuen egikaritzea, eta urte honetarako aurreikuspena.

  - Pasibo galdagarria finantzatzeko beharrizanen deskribapen-memoria. Eskatzaileak egin behar du.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Telefenoz
ELKARGI, EBB  www.elkargi.es

Egoitza nagusia: Mikeletegi pasealekua 50.
20009 Donostia-San Sebastián
Telefonoa: 943 30 90 60
Helbide elektronikoa:elkargi@elkargi..es

Arabako Eskualde Zuzendaritza: Posta 24, 1.a
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 23 12 12
Helbide elektronikoa: earaba@elkargi.es

Bizkaiko Lurralde Zuzendaritza: Plaza Biribila 4, 2.a
48001 Bilbao
Telefonoa: 94 423 82 28
Helbide elektronikoa:ebizkaia@elkargi.es

Durangoko bulegoa: Landako etorbidea 4, Elkartegia, 102.
48200 Durango.
Telefonoa: 94 621 57 63
Helbide elektronikoa:edurango@elkargi.es

Gipuzkoako Eskualde Zuzendaritza: Mikeletegi pasealekua 50.
20009 Donostia-San Sebastián
Telefonoa: 943 30 91 77
Helbide elektronikoa:egipuzko@elkargi.es

Bergarako bulegoa: Ibergarai kalea 30, behea.
20570 Bergara
Telefonoa: 943 77 70 74
Helbide elektronikoa: ebergara@elkargi.es

OINARRI, Sociedad de Garantía para la Economía Social, EBB  www.oinarri.es

Egoitza nagusia: E-3 eraikina, 2. solairua, Arabako Teknologi Parkea.
Miñao. 01510 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 29 82 80
Helbide elektronikoa:sgr@oinarri.es

Bizkaiko ordezkaritza: Navarra eraikina, Nafarroa kalea 6, 3. dep. 6.
48001 Bilbao
Telefonoa: 944 24 87 08
Helbide elektronikoa:bizkaia@oinarri.esDEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2010/03/08 - 2010/12/15
Aurkezteko epe-muga:
08/03/2010 - 15/12/2010
Ebazteko epea:
Finantza-laguntzaren programa eskuratzeko eskabideei erantzungo zaie maileguetarako guztira dagoen 600 miloi euroko kopurua agortu arte. Behin maileguak eta kredituak agortuz gero, horren berri emango da Ogasun eta Finantzetako sailburuordearen ebazpenaren bidez (ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da).
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Finantza Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Finantza Zuzendaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.