TURISMO SARIAK EMATEKO DEIALDIA- 2015 URTEKO DEIALDIA

LABURPENA
Titulua:
TURISMO SARIAK EMATEKO DEIALDIA- 2015 URTEKO DEIALDIA
Xedea:

Merkataritza eta Turismoko sailburuordearen 2015eko ekainaren 17ko ebazpena. Horren bitartez, argitara ematen da Euskal Turismo Sariak emateko 2015eko ekitaldiko deialdia,

 Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko maiatzaren 7ko Aginduak, Euskal Turismo Sariak arautzen dituena, honako helburu hauek ditu:

alde batetik, turismo-arloko euskal enpresei berritze-gaitasun eta lehiakortasuna eta Euskadiren proiekzio turistikoaren aldez egin­dako lana aitortzea; eta, bestetik, pertsonei, enpresan eta lanean egin ibilbidean, gure garapen turistikoaren alde eman duten laguntza.

 Agindu horren 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, bidezkoa da horretan finkatutako sarietarako 2015eko ekitaldiko deialdia egitea ebazpen honen bidez.

 Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko maiatzaren 7ko Aginduan xedatutako sariak eskuratu ahal izateko, hautagaiek aginduan bertan eskatutako betekizunak bete behar dituzte.

 

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2015eko ekainaren 17koa, (EHAA Zk. 117/2015)
  Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena. Honen bitartez, argitara ematen da Euskal Turismo Sariak emateko 2015eko ekitaldiko deialdia, Euskal Turismo Sariak arautzen dituen 2014ko maiatzaren 7ko Aginduan ezarritako esparruaren barruan.
Araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Merkataritza Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Eusko Jaurlaritza
Egitura atal ebazlea:
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Hautagaiak eta beharrezko gainerako dokumentazioa Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Turismo Zuzendaritzara bideratu beharko dira eta dena delako lurralde-ordezkaritzan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako tokietan aurkeztu.

Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8:00etatik arratsaldeko 19:30ak arte astelehenetik ostiralera arte (abuztuan izan ezik, 14:30ak arte).
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Hautagaiak eta beharrezko gainerako dokumentazioa Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Turismo Zuzendaritzara bideratu beharko dira eta dena delako lurralde-ordezkaritzan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako tokietan aurkeztu.

Itzuli

Hautagaiak eta beharrezko gainerako dokumentazioa Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Turismo Zuzendaritzara bideratu beharko dira eta dena delako lurralde-ordezkaritzan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako tokietan aurkeztu.

TURISMO SARIAK EMATEKO DEIALDIA- 2015 URTEKO DEIALDIA

Merkataritza eta Turismoko sailburuordearen 2015eko ekainaren 17ko ebazpena. Horren bitartez, argitara ematen da Euskal Turismo Sariak emateko 2015eko ekitaldiko deialdia,

 Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko maiatzaren 7ko Aginduak, Euskal Turismo Sariak arautzen dituena, honako helburu hauek ditu:

alde batetik, turismo-arloko euskal enpresei berritze-gaitasun eta lehiakortasuna eta Euskadiren proiekzio turistikoaren aldez egin­dako lana aitortzea; eta, bestetik, pertsonei, enpresan eta lanean egin ibilbidean, gure garapen turistikoaren alde eman duten laguntza.

 Agindu horren 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, bidezkoa da horretan finkatutako sarietarako 2015eko ekitaldiko deialdia egitea ebazpen honen bidez.

 Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko maiatzaren 7ko Aginduan xedatutako sariak eskuratu ahal izateko, hautagaiek aginduan bertan eskatutako betekizunak bete behar dituzte.

 

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Enpresa-elkarte eta –antolakundeek, erakunde publikoek eta merkataritza-ganbarek aurkez ditzakete hautagaiak. Era berean, aginduaren 3. artikuluan aipatzen diren pertsonek edo entitate onuradunek hautagaiak proposa ditzakete: “turismo-sektorearekin lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen den jarduera ekonomiko motaren bat gauzatzen duten pertsonak –fisikoak edo juridikoak-, zuzendariak edo kudeatzaileak eta udalak, erakunde profesionalak, korporatiboak edo gremio-arlokoak –publikoak nahiz pribatuak- eta haien jardun-eremua ere Euskal Autonomia Erkidegoan badago.
PRESTAZIOA
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
:
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/06/25 - 2015/07/25
Ebazteko epea:
Epaimahai kalifikatzaileak saria emateko proposamena egingo du, eta proposamen horretan, hartutako erabakia justifikatuko duten arrazoiak agertuko ditu. Epaimahai kalifikatzailearen proposamena aztertu ondoren, hautagai-zerrenda aurkezteko epea amaitu eta hilabeteko gehieneko epean emango du ebazpena Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak, eta EHAAn argitaratuko da ebazpen hori, sailburuaren agindu bidez.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.