TURISMO SARIAK EMATEKO DEIALDIA- 2013 URTEKO DEIALDIA

LABURPENA
Titulua:
TURISMO SARIAK EMATEKO DEIALDIA- 2013 URTEKO DEIALDIA
Xedea:
Ebazpena, 2013ko uztailaren 3ekoa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, zeinen bidez, Euskal Turismo Sariak emateko 2013ko ekitaldiko deialdia iragartzen baita, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko martxoaren 16ko Aginduak Euskal Turismo Sariak arautzen ditu. Agindu horren helburua Euskadiko Turismo Sariak emateko modua arautzea da, erakundeen edo pertsonen (fisikoak edo juridikoak) aintzatespen gisa Euskal Autonomia Erkidegoaren turismo-proiekzioan lagun¬tzeagatik. Agindu horren 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, bidezkoa da horretan finkatutako sarietarako 2013ko ekitaldiko deialdia egitea ebazpen honen bidez. Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko martxoaren 16ko Aginduan xedatutako sariak eskuratu ahal izateko, hautagaiek aginduan bertan eskatutako betekizunak bete behar dituzte.
Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2013ko uztailaren 3ekoa, (EHAA Zk. 138/2013)
  Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, zeinen bidez, Euskal Turismo Sariak emateko 2013ko ekitaldiko deialdia iragartzen baita, Euskal Turismo Sariak arautzen dituen 2011ko martxoaren 16ko Aginduan ezarritako esparruaren barruan.
Araudia:
 • 2011ko martxoaren 16ko Agindua, (EHAA Zk. 60/2011)
  Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailburuarena, Euskal Merkataritzako Sariak arautzen dituena
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza
Erakunde erabakigarria:
Eusko Jaurlaritza
Egitura atal ebazlea:
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Hautagaiak eta beharrezko dokumentazioa Turismo Zuzendaritzara igorri beharko dira, eta Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Lurralde Ordezkaritzetan aurkeztu beharko dira

Hautagaiak eta beharrezko dokumentazioa Turismo Zuzendaritzara igorri beharko dira, eta Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Lurralde Ordezkaritzetan aurkeztu beharko dira  edo, beste­la, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritako lekuetan

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Hautagaiak eta beharrezko dokumentazioa Turismo Zuzendaritzara igorri beharko dira, eta Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Lurralde Ordezkaritzetan aurkeztu beharko dira

Hautagaiak eta beharrezko dokumentazioa Turismo Zuzendaritzara igorri beharko dira, eta Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Lurralde Ordezkaritzetan aurkeztu beharko dira  edo, beste­la, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritako lekuetan

Itzuli

Hautagaiak eta beharrezko dokumentazioa Turismo Zuzendaritzara igorri beharko dira, eta Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Lurralde Ordezkaritzetan aurkeztu beharko dira

Hautagaiak eta beharrezko dokumentazioa Turismo Zuzendaritzara igorri beharko dira, eta Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Lurralde Ordezkaritzetan aurkeztu beharko dira  edo, beste­la, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritako lekuetan

TURISMO SARIAK EMATEKO DEIALDIA- 2013 URTEKO DEIALDIA
Ebazpena, 2013ko uztailaren 3ekoa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, zeinen bidez, Euskal Turismo Sariak emateko 2013ko ekitaldiko deialdia iragartzen baita, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko martxoaren 16ko Aginduak Euskal Turismo Sariak arautzen ditu. Agindu horren helburua Euskadiko Turismo Sariak emateko modua arautzea da, erakundeen edo pertsonen (fisikoak edo juridikoak) aintzatespen gisa Euskal Autonomia Erkidegoaren turismo-proiekzioan lagun¬tzeagatik. Agindu horren 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, bidezkoa da horretan finkatutako sarietarako 2013ko ekitaldiko deialdia egitea ebazpen honen bidez. Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko martxoaren 16ko Aginduan xedatutako sariak eskuratu ahal izateko, hautagaiek aginduan bertan eskatutako betekizunak bete behar dituzte.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Hautagaiak enpresa-elkarte eta -taldeetan eta erakunde publikoetan proposatuko dira, eta agindu honen 3. artikuluan zehaztutako edozein pertsonak edo erakunde onuradunak proposatu ahal izango ditu: “sarien onuradunak honako hauek izan daitezke: turismo-sektorearekin lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen den jarduera ekonomiko motaren bat gauzatzen duten pertsonak -fisikoak edo juridikoak-, zuzendariak edo kudeatzaileak eta udalak, erakunde profesionalak, korporatiboak edo gremio-arlokoak -publikoak nahiz pribatuak- eta haien jardun-eremua ere Euskal Autonomia Erkidegoan badago.

 

PRESTAZIOA
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
:
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/07/20 - 2013/08/19
Aurkezteko epe-muga:
Epaimahaiak saria emateko proposamena aurkeztuko du, eta bertan erabakiaren arrazoiak azalduko dira. Behin epaimahaiaren proposamena aztertuta, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailburuak hilabeteko epean ebatziko du hautagaiak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbaten hasita eta EHAAn argitaratuko da sailburuaren aginduaren bidez. Hilabeteko epean gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailburuari, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Baiespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.