Ikus-entzunezko Ekoizpenerako bekak

Ikus-entzunezko Ekoizpenerako bekak

I) Onartutako eskabideak

1. Almortza Muro, Arkaitz
2. Andrés Núñez, Oscar
3. Antolin Txarroalde, Jon
4. Arenzana Letamendi, Alaitz
5. Bellido Vázquez, Mª Teresa
6. Benito Morán, Ylenia
7. Cancelo Rojo, Elena
8. Castro Guijo, Saioa
9. Civico Campos, David
10. De Abasolo Salvador, Mikel
11. Egurcegui Ortíz de Urbina, Jon Vicente
12. Elola Cruceta, Antxon
13. Ferreira Bocos, Lide 
14. García Albisu-Iribe, Unai
15. García Perales, Virginia
16. Herreros Rey, Ibon Joseba
17. Ispizua Apaolaza, Ainara 
18. Justicia Uceda, Rubén
19. Matesanz Atela, Ainoha
20. Molinuevo Rodríguez, Jorge
21. Oosterveen Zallo , Jon Mikeldi
22. Pascual García, Alexander
23. Pereira Etxebarria, Begoña
24. Reguera Fernández, Eder
25. Retegi Uria, Ariane
26. Rodriguez Rey, Brais
27. Toro Hernández, Alfonso Angel
28. Uria García, Virgilio Xabier
29. Vílchez Martínez, Delia
30. Yarritu Yoldi, Álvaro Felipe
31. Zuazola Cabezudo, Mikel

II) Ez dituzte betekizunak betetzen

1. Aguirre Burdain, Josune:   Art. 3.1a)
2. Gómez Muntaner, José Ernesto:  Art. 7.2
3. Sevilla Fernández, Mª Begoña:  Art. 3.1a)

LABURPENA
Titulua:
Ikus-entzunezko Ekoizpenerako bekak
Xedea:

Erakunde publiko batean argazkilaritzako aplikazioa erabiltzea: Argazki-ekoizpena eta postprodukzio digitala argazkilaritzara aplikatuta.

Bideoak eta audioa grabatzeko ekipoak ezagutu eta erabiltzea, eta horien aplikazio desberdinen analisia eta ikerketa egitea: Edizio-mota eta -programa desberdinak eta aplikazio osagarriak erabiltzen ikastea Interneten multimedia-edukiak sortzeko eta joerak eta aukerak aztertzeko 2.0 testuinguruan (preprodukzioa, ekoizpena eta postprodukzioa).

Diru kopurua:

68.000 euro bideratuko dira beka hauek finantzaketara.

Deialdiaren araudia:
 • Ebazpena, 2012ko apirilaren 18koa (BOPV Zk. 81/2012)

  EBAZPENA, 2012ko apirilaren 18koa, Lehendakaritzako idazkari nagusiarena, 2012rako Gobernu Irekia/Open Government arloan profesionalak espezializatzeko eta trebatzeko beken deialdia egiten duena

Araudia:
 • 173/2011 DEKRETUA, uztailaren 26koa (BOPV Zk. 152/2011)

  173/2011 DEKRETUA, uztailaren 26koa, Gobernu Irekia / Open Government arloan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko bekak arautzen dituena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Gobernu Irekirako eta Interneteko Komunikaziorako Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Egitura atal ebazlea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Bertan emandako arreta:
 • Kontaktu presentziala:
  Inmaculada Corral. Gobernu Irekirako eta Interneteko Komunikaziorako Zuzendaritza, Lehendakaritza
  Herritarren arretarako bulegoa:
  Vitoria-Gasteiz:
  Nafarroa, 2
  01007 Vitoria-Gasteiz (Araba)
 • Astelehenetik ostiralera: 9:00-13:00 eta 15:00-16:30.
Telefono bidezko arreta:

Inmaculada Corral 945 017900

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Ikus-entzunezko Ekoizpenerako bekak

Erakunde publiko batean argazkilaritzako aplikazioa erabiltzea: Argazki-ekoizpena eta postprodukzio digitala argazkilaritzara aplikatuta.

Bideoak eta audioa grabatzeko ekipoak ezagutu eta erabiltzea, eta horien aplikazio desberdinen analisia eta ikerketa egitea: Edizio-mota eta -programa desberdinak eta aplikazio osagarriak erabiltzen ikastea Interneten multimedia-edukiak sortzeko eta joerak eta aukerak aztertzeko 2.0 testuinguruan (preprodukzioa, ekoizpena eta postprodukzioa).

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

 Gutxieneko titulazioa: Lanbide Heziketa ikus-entzunezkoei edota multimediari buruz.

Honako baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoek eskura ditzakete bekak:

a) Administrazio egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea bekak deitzen diren urteko urtarrilaren 1a baino lehen.

b) Gehienez 40 urte izatea deialdiaren ebazpena argitaratzen den egunean.

c) Dekretu honen II. kapituluan beka mota bakoitzerako ezarritako berariazko baldintzak betetzea.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura horrelako bekarik ez antzekorik ez eskuratu izana aurretik.

e) Diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik izatea ere. Baldintza hori zehapen aldirako baino ez da ezarriko.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

 68.000 euro bideratuko dira beka hauen finantzaketara

Muga:

Bekaren gehienezko zuzkidura 34.000 eurokoa izango da. Diru-kopuru horri dagokion atxikipen fiskala egingo zaio, egindako jardueraren arabera.

Ordainketa modua:

Honela egingo dira ordainketak:

 • Zenbateko osoaren %15 bekaldia hastean ordainduko da.
 • Zenbateko osoaren %25 2012ko abenduaren 31 baino lehen ordainduko da.
 • Zenbateko osoaren %45 urtearen azken hiruhilekoan ordainduko da eta, nolanahi ere, 2013ko abenduaren 31 baino lehen
 • Zenbateko osoaren gainontzeko %15 bekaldia amaitzean ordainduko da.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea eta agiriak aurkeztea
Eskabidea eta agiriak aurkeztea:
Diru-laguntza eskatzeko, eskabide-formularioa aurkeztu behar da, agiriak aurkezteko Jarraibideetan zerrendatzen den agiri-sortarekin batera. Izapidetzeari hasiera eman dakioke paper-euskarrian zein euskarri telematikoan. Izapidetzearen hasierak ez du behartzen euskarri berean jarraitzera. Izapidetzearen jarraipena, paper-euskarrian aukeratu bada, fitxa honetan zehazten da. Telematikoa bada, "Nire Gestioak" atalaren bidez burutzen da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskabidea (Eskaera)

Eskabide-inprimania pdf betegarri bat da, pertsona eta/edo erakunde interesdunak eskabideak aurkezteko lekuetan bete, inprimatu eta entregatu dezaketena.

Curriculum Vitae (Eskaera)

"Curriculum" formularioa bete egin behar da eta eskabidearekin batera aurkeztu beharko da

Dokumentazioa:
 • Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa

  Pertsona eskatzailearen nortasunaren ziurtapena

   Baldin eta interesdunak adierazten badu ados dagoela Administrazioak Barne Ministerioan nortasun-datuak egiaztatzearekin edo ziurtatzearekin, ez da beharrezkoa izango inolako agiririk aurkeztea eta Eskabidearen Formularioan baimen hori ematen dela markatu beharko da.

  Baldin eta interesdunak ez badu baimenik ematen Administrazioak egiaztapen hori egin dezan, datuak paperean (fotokopia) edo elektronikoki (pdf formatuan eskaneatutako kopia, elektronikoki sinatua) entregatuko dira eta honela ziurtatuko dira:

   • Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo antzeko dokumentua, kasuan kasuko pertsona fisikoaren nortasuna ziurtatzen duena.

  Egoitza-datuen ziurtapena

  Egoitza ziurtatzeko datuak paperean (fotokopia) edo elektronikoki (pdf formatuan eskaneatutako kopia, elektronikoki sinatua) entregatuko dira eta honela ziurtatuko dira:

   • Udalak edo dagokion administrazioak jaulkitako errolda-agiria

  Bestalde, kasuan kasuko udalak zerbitzu elektroniko hori baldin badu, zuzenean deskargatu dokumentu elektroniko gisa.

  Tituluen ziurtapena

  Baldin eta interesdunak adierazten badu ados dagoela Administrazioak Barne Ministerioan nortasun-datuak egiaztatzearekin edo ziurtatzearekin, ez da beharrezkoa izango inolako agiririk aurkeztea eta Eskabidearen Formularioan baimen hori ematen dela markatu beharko da.

  Baldin eta interesdunak ez badu baimenik ematen Administrazioak egiaztapen hori egin dezan, datuak paperean (fotokopia) edo elektronikoki (pdf formatuan eskaneatutako kopia, elektronikoki sinatua) entregatuko dira eta honela ziurtatuko dira:

   • Dagokion erakundeak jaulkitako ziurtagiria, eskatzailearen tituluak ziurtatzen dituena

  1. Argazkia: Argazkia paperean (fotokopia) edo elektronikoki (pdf formatuan eskaneatutako kopia, elektronikoki sinatua) entregatu ahalko da.

  BALORAZIORAKO HAUTAZKO DOKUMENTAZIO GISA AURKEZTU AHALKO DIRA

   • Lanen eta argitalpenen kopiak
   • Hizkuntzen gaineko ezagutza-mailaren ziurtagiriak
    • Euskara B1, B2, C1....
    • Ingelesa B1, B2, C1, C3....
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabidea

Eskabide-inprimakiak lotura zuzena du izapidetze telematikoarekin, hortaz, zihurtagiri elektroniko baten bidez identifikatzeko eskatzen da:

 • Pertsona fisikoentzat: NAN, ONA, Herritar-Zihurtagiria
 • Pertsona juridikoentzat: Entitate-Zihurtagiri

Eskabidearen formularioarekin batera, ondoren aipatzen den dokumentazio zehatza aurkeztu behar da

Komenigarria da izapideak adierazi baino lehenago lortzea aurkeztu beharreko ziurtagiriak, baita beste formulario batzuk betetzea ere, beharrezkoa balitz, eta zure ordenagailuan gordetzea.

Eskatzailearen nortasunaren ziurtapena

Eskatzailea pertsona-ziurtagiri batekin identifikatu bada, ez du bere nortasuna ziurtatzeko inolako dokumentaziorik aurkeztu beharko

Egoitza-datuen ziurtapena

Egoitza ziurtatzeko datuak paperean (fotokopia) edo elektronikoki (pdf formatuan eskaneatutako kopia, elektronikoki sinatua) entregatuko dira eta honela ziurtatuko dira:

 • Udalak edo dagokion administrazioak jaulkitako errolda-agiria

Bestalde, kasuan kasuko udalak zerbitzu elektroniko hori baldin badu, zuzenean deskargatu dokumentu elektroniko gisa.

Tituluen ziurtapena

Baldin eta interesdunak adierazten badu ados dagoela Administrazioak Barne Ministerioan nortasun-datuak egiaztatzearekin edo ziurtatzearekin, ez da beharrezkoa izango inolako agiririk aurkeztea eta Eskabidearen Formularioan baimen hori ematen dela markatu beharko da.

Baldin eta interesdunak ez badu baimenik ematen Administrazioak egiaztapen hori egin dezan, datuak paperean (fotokopia) edo elektronikoki (pdf formatuan eskaneatutako kopia, elektronikoki sinatua) entregatuko dira eta honela ziurtatuko dira:

 • Dagokion erakundeak jaulkitako ziurtagiria, eskatzailearen tituluak ziurtatzen dituena

1. Argazkia: 

Curriculuma: Formulario normalizatua

“Curriculuma” formularioa bete egin beharko da eta eskabidearekin batera aurkeztu beharko da

BALORAZIORAKO HAUTAZKO DOKUMENTAZIO GISA AURKEZTU AHALKO DIRA

 • Lanen eta argitalpenen kopiak
 • Hizkuntzen gaineko ezagutza-mailaren ziurtagiriak
  • Euskara B1, B2, C1....
  • Ingelesa B1, B2, C1, C3....


Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Diru Laguntza Onartzea
Diru Laguntza Onartzea:
Interesduna ados badago emandako diru-laguntzarekin eskuragarri dagoen formularioa betez onar dezake. Horrela bada, onarpena jasotakoan, Administrazioak jarraituko du izapidetzen diru-laguntzaren ordainketa.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Diru-Laguntza onartzea (Laguntza emateko dokumentua)

Emandako diru-laguntza onartzeko interesdunak bete behar duen Formularioa. Aurkezteko lekuak.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Berraztertzea
Errekurtsoa Berraztertzea:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Berraztertzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/04/26 - 2012/05/25
Aurkezteko epe-muga:

Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2012ko maiatzaren 25a

Ebazteko epea:

Ebazpen honen babesean egindako eskabideak ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita. Epe horretan interesatuari ezelako ebazpenik jakinarazten ez bazaio, eskabidea ezetsi egin dela esan nahiko du horrek, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Isilbidearen ondorioak:
Baiespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Jaurlaritzaren Lehendakaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.