Industria arloan energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzak. 2019

LABURPENA
Titulua: 
Industria arloan energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzak. 2019
Xedea: 
Horiek horrela, energiaren aurrezpen eta eraginkortasuna hobetzeari begira, eta energia berriztagarrien erabilera, eguzki‐energia termikoaz baliatzen diren instalazioen bidez espezifikoki, sustatzeko industria alorreko instalazioetan, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuak, industria arloan energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko Inbertsioak sustatzeko laguntzen programa hau argitaratu da.
Diru kopurua: 
1.800.000,00 euro. (2019: 1.250.000,00 euroak)
Deialdiaren araudia: 
 • EBAZPENA, 2019ko apirilaren 29koa (EHAA Zk. 88/2019)
  EBAZPENA, 2019ko apirilaren 29koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen, deitzen eta argitaratzen baitira industria arloan energia-eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko dirulaguntzen programaren 2019. urteko oinarri arautzaileak.
 • EBAZPENA, 2019ko ekainaren 17koa (EHAA Zk. 120/2019)
  EBAZPENA, 2019ko ekainaren 17koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2019ko apirilaren 29ko Ebazpenaren aldaketei buruzkoa, ebazpen horren bidez deitu, onartu eta argitaratzen baitira industrian 2019. urtean energia eraginkortasun eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzen programaren oinarri arautzaileak (EHAA, 2019-03-28).
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea: 
EVE - Ente Vasco de la Energía
Deialdia egiten duen organoa: 
EVE - Ente Vasco de la Energía
Erakunde erabakigarria: 
Erakunde eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta: 
C/Alameda de Urquijo, 36 - 1º.Edificio Plaza Bizkaia 48011 Bilbao.
Telefono bidezko arreta: 
Teléfono:944 035 600.Fax. 944 035 699
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua: 
C/Alameda de Urquijo, 36 - 1º.Edificio Plaza Bizkaia 48011 Bilbao.
ItzuliC/Alameda de Urquijo, 36 - 1º.Edificio Plaza Bizkaia 48011 Bilbao.
Industria arloan energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzak. 2019
Horiek horrela, energiaren aurrezpen eta eraginkortasuna hobetzeari begira, eta energia berriztagarrien erabilera, eguzki‐energia termikoaz baliatzen diren instalazioen bidez espezifikoki, sustatzeko industria alorreko instalazioetan, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuak, industria arloan energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko Inbertsioak sustatzeko laguntzen programa hau argitaratu da.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak: 
a) Izaera pribatuko edozein pertsona juridiko. Dirulaguntzez baliatzeko jarduerak 4. eta 5. oinarri edo ataletan zehaztean dira eta EAEko industria arloan gauzatu behar dira, CNAEko C Taldearen barruan. b) Energia Zerbitzu Enpresa moduan diharduen edozein pertsona juridiko, baldin eta dirulaguntza-programa honetako 4. eta 5. oinarri edo ataletan aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte EAEn, 2.1 atal honetan adierazten diren onuradun potentzialen kontura esklusiboki.
Pertsona onuraduntzat jotzeko ezinbesteko baldintza izango da, dirulaguntza eman aurretik zein dirulaguntza emanez gero egoera edo baldintza horretan jarraitu ahal izateko, zergen eta gizarte segurantzaren inguruko betebeharrak edo ordainketak eguneratuak edukitzea, eta hala badagokio, dirulaguntzak itzuli behar izateagatiko betebeharren ordainketak ere.
PRESTAZIOA
Dotazioa: 
1.800.000,00 euro. (2019: 1.250.000,00 euroak)
Muga: 
Laguntza-programa honen kontura gauzatuko diren jardueretan, energia eraginkortasunaren alorrean nahiz eguzki-energia termikoaren arloan, proiektuko gehieneko dirulaguntza ehun mila (100.000) eurokoa izango da, eta onuradun bakoitzeko izango duen gehieneko dirulaguntza hirurehun mila (300.000) eurokoa izango da. Ez du inola ere gaindituko jarduera mota bakoitzerako ezarritako ehunekoa, laguntza-programa honen oinarri hauetako 4. eta 5. ataletan azaltzen direnak. Hala ere, inbertsio mota energia eraginkortasuneko energia auditoria integrala egiteko, edo ISO 50001 araua ezartzeko bada, laguntza-programa honen kontura onuradun batek jaso dezakeen gehieneko eta guztizko dirulaguntza hamabost mila (15.000) eurokoa izango da proiektuko, eta ez du inola ere gaindituko proiektu mota bakoitzerako ezarritako ehunekoa, laguntza-programa honen 4. oinarriko f) atalean azaltzen direnak.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Dokumentazioa:
 • Ikus deialdiaren oinarriak
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2019/05/14 - 2019/10/31
Aurkezteko epe-muga: 
Laguntza programari esleitutako diru-saila agortzen denean amaituko da.
Isilbidearen ondorioak: 
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: Hilabete 1
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Ez onartzea
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: 3 hilabete
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Onartzea